על מה ותמ"א ?

 
 

על מה ותמ"א ? מבוא לתוכנית מתאר ארצית מספר 38, או בקיצור – תמ"א 38


תמ"א 38 הוא קיצור ל"תוכנית מתאר ארצית מספר 38", הקובעת הנחיות לחיזוק מבנים קיימים על מנת לשפר את עמידותם בפני רעידות אדמה, וכוללת תמריצים כלכליים, על מנת להניע אנשים להצטרף ליוזמה ולפעול לחיזוק את מבני המגורים שלהם. התמריצים הכלכליים הקיימים במסגרת תמ"א 38 הינם הוספת יחידות דיור והרחבת יחידות קיימות, שיפוץ פנימי וחיצוני לבנין, הוספת מעלית ואחרים – כל אלה ללא עלות לדיירים. משמעות תמריצים במהלך מימוש תמא 38 אלה הינה עליה בערך הנכס של 15-30% ושיפור איכות חיי הדיירים בבנין.

תמ"א 38 אושרה בשנת 2005 על ידי ממשלת ישראל, כתגובה למספר סקרים ותחזיות אודות סיכוי רב ומשמעותי לרעידת אדמה חזקה באזור מדינת ישראל, העלולה לגרום לקריסתם של מבנים רבים, שלא נבנו באופן עמיד לרעידות אדמה ולא חוזקו בהמשך כך שיעמדו ברעידה זו.

אילו בניינים נכללים במפרט תמ"א 38 והיכן ?


תמ"א 38 חלה על כל שטח מדינת ישראל, אם כי קיימים הבדלים באופן מימוש תמא 38 והתמריצים המוענקים לתושבי המרכז והפריפריה, הנובעים מהשוני שבין האזורים והצורך לתגמל את תושבי הפריפריה בצורה משמעותית יותר.
תוכנית תמ"א 38 חלה על כל הבניינים, שקיבלו היתר בניה לפני 1 בינואר 1980, המהווים כ-40% מכלל כל הבניינים בארץ,  אולם יש לזכור כי תמא 38 אינה חלה על סוגי הבניינים הבאים :
1. בניינים בני 2 קומות או פחות, בשטח כולל של עד 400 מ"ר.
2. בניינים המשמשים כמחסנים, ולפיכך אינם מאוישים במרבית הזמן.
3. מבנים שנקבעו להריסה על פי תוכנית בניה אזורית או על פי צו של בית משפט.

תוספות הבניה האפשריות במסגרת תמ"א 38


1. חיזוק המבנה בלבד, ללא תוספות בניה.
2. חיזוק המבנה והוספת יחידות דיור חדשות, אם בקומה מפולשת (קומת העמודים), ואם על גג הבנין, או אף באגף חדש – כל אלה לפי מאפייני הבניין והסביבה.
3. חיזוק המבנה והרחבת יחידות הדיור הקיימות בו (עד 25 מ"ר נוספים לכל דירה). אפשר שהתוספת תהיה ממ"ד. ניתן גם לחלופין להוסיף מרפסת בגודל של עד 14 מ"ר.

 

ומהו הקשר שבין תמ"א 38 ותקן 413 ?


תקן ישראלי 413 הינו התקן הראשון שאושר במטרה להתמודד עם איומי רעידות אדמה. התקן אושר לראשונה בשנת 1975 ונכנס לתוקף בשנת 1980, אולם לנוכח ההנחה כי לא נכנס מיד לפועל, וכי קיים פער בין ההחלטה ובין הוצאתה לפועל, הוחלט בשנת 2005 להוציא חוק המשך לח"י 413 שהינה תמ"א 38 , שתחול על כל הבניינים שקיבלו היתר בניה לפני 1 בינואר 1980. כמובן שמימוש של תמ"א 38 אינו יוצא נגד את חיזוקם של מבנים שנבנו מאוחר יותר, אולם עבורם לא יתקבלו תמריצים ולא תנתנה תוספות בניה.

 

שלח לחבר
 

החברה לחיזוק מבנים
טל':   089316129
פקס 089316128
כתובת: רח' פארן 4, יבנה.


משלוח דואר: ת.ד 719, מיקוד 76100 רחובות
e-mail: info@hizuk.co.il

 
בניית אתרים - סטפ נט בע''מ   |   קידום אתרים באינטרנט