חדשות המנהלת

 
 

חדשות המנהלת

מנהלת פרויקט "צמרות הרמה" רואה חשיבות עליונה בשקיפות מלאה, המנהלת תעדכן את הדיירים בכל שלב ע"פ התקדמות הפרויקט, נשמח לקבל את הערותכם ונשתדל לבדוק ולהיענות לרצונות כלל הדיירים ככול הניתן.


Bullet 3 15.01.17– התקיימה פגישה נוספת בעניין, נציגי המועצה ביקשו שנבדוק מס' נושאים.

Bullet 3 09.03.17– במהלך תקופה זו עברו מיילים רבים להסדרת התקנון ומסמכי ההתחייבות כך שיהיו מקובלים על המועצה לרבות הסדר שלביות הפרויקט, בתאריך זה התקבל אישור כי התקנון ומסמכי ההתחייבות מספקים וניתן לקדמם לאישור הוועד המחוזית.

Bullet 3 12.03.17– תקנון מעודכן עבר למהנדסת הרישוי.

Bullet 3 28.03.17– לאחר מס' פגישות עם מהנדסת הרישוי, מסרה כי אינה תגיע לטפל בתיק בקרוב ולכן תבקש להעבירו למהנדסת רישוי אחרת במחלקה.

Bullet 3 03.04.17– התקנון עבר לבדיקת מהנדסת רישוי חדשה.

Bullet 3 06.04.17– מהנדסת הרישוי תתפנה לטיפול בהקדם.

Bullet 3 18.04.17– חזרנו מחופשת פסח.

Bullet 3 20.04.17– החומר עבר לדיון סופי ע"י כלל נציגי הוועדה ויתקיים ב-23.4.17.

Bullet 3 03.05.17– התקבלה החלטת הוועדה המחוזית לאשר את המשך הפרויקט לקבלת תוקף ולדחיית התנגדויות הדיירים.

Bullet 3 10.05.17– קיבלנו אישור מהנדסת להגשת התקנון הסופי.

Bullet 3 18.05.17– נשלח למהנדסת תשריט סופי לפני הדפסת סטים לחתימות.

Bullet 3 24.05.17– התקבל אישור ממהנדסת הרישוי להכניס סטים סופיים לקבלת תוקף לתכנית.

Bullet 3 29.05.17– סטים נשלחו להדפסה.

Bullet 3 04.06.17– הסטים נשלחו לחתימות כלל היועצים.

Bullet 3 08.06.17– כל היועצים חתמו, חומר עבר לחתימת המועצה.

Bullet 3 11.06.17– המועצה מבקשת להכניס סעיף שהושמט לבקשת הוועדה המחוזית בנושא הבטחת היזם להקמת החניונים, ביקשנו את עזרתו של דורון בן דקון לפתור את הבעיה.

Bullet 3 18.06.17– מהנדס המועצה נפגש עם בכירה בוועדה המחוזית בנושא.

Bullet 3 22.06.17– הוועדה המחוזית אינה מסכימה להוספת הסעיף המבוקש, בתיאום מהנדס המועצה עם היועצת המשפטית של המועצה וראש המועצה יוכן מסמך שיחתם בין המועצה למנהלת הפרויקט להתחייבות הקמת החניונים ע"ח היזם כפי שתואם עוד בתחילת הפרויקט.

Bullet 3 29.06.17– החלה העברת טיוטות בין מנהלת הפרויקט למועצה.

Bullet 3 12.07.17– המסמך נחתם ע"י המנהלת והועבר למועצה.

Bullet 3 16.07.17– מנהלת הפרויקט העבירה את מכתב עליו אמורה המועצה לחתום.

Bullet 3 17.07.17– המועצה אמורה לחתום על המסמך וכל החומר הסופי (תשריטים + תקנון + הצהרות יועצים) יועבר לוועדה המחוזית לקבלת תוקף לתב"ע.

Bullet 3 30.07.17– המועצה חתמה על כל המסמכים הנדרשים, נאספו והוגשו לוועדה המחוזית.

Bullet 3 06.08.17– החומר נבדק ע"י המהנדסת ואושר, התכנית נכנסה לסבב חתימות לקבלת תוקף.

Bullet 3 04.09.17– התכנית סיימה סבב חתימות, נוסח פרסום לקבלת תוקף הועבר לוועדה המקומית.

Bullet 3 28.09.17– נוסח הפרסום הגיע, תכניות לא הגיעו מהוועדה המחוזית.

Bullet 3 18.10.17– לאחר חופשה של הבודקת שוחחנו עימה, מסרה כי ניתן לבצע את הפרסום.

Bullet 3 22.10.17– בוצע פרסום.

Bullet 3 07.11.17– הסתיים פרסום, קלסר הפרסום עבר לוועדה המקומית.

Bullet 3 09.11.17– תיק הפרסום נבדק ואושר ע"י הוועדה המקומית.

Bullet 3 12.11.17– ניתן אישור שהתכניות חתומות, הסתיים הליך התב"ע.

Bullet 3 14.11.17– קיבלנו את התכניות למשרד, הליך תב"ע הסתיים בהצלחה! Laughing

Bullet 3 05.12.17– קיימנו פגישת עבודה עם נציגי המועצה המקומית גני תקווה לקידום הליך היתרי בניה ותכנית איחוד וחלוקה. המועצה המקומית הופכת להיות הוועדה המקומית ומכאן שהיתרי הבניה יוגשו אליה לאחר שתהפוך לוועדה עצמאית בחודשים הקרובים. במקביל יש לקדם תהליך איחוד וחלקוה מול הוועדה המקומית מצפה אפק

Bullet 3 06.12.17– הופעל שמאי להכנת טבלאות איזון.

 

Bullet 3 10.01.18– התקבלו הטבלאות והועברו לחברת המדידות להכנת התכנית הנדרשת.

Bullet 3 18.01.18– התכנית הוכנה ועברה לאדריכל הפרויקט להכנת נספחי התב"ע.

Bullet 3 22.01.18– אלה שלחה את החומר לעיון ראשוני.

Bullet 3 23.01.18– חברת המדידות מעדכנת את התאריכם במפות המדידה להגשה.

Bullet 3 08.02.18– חברת המדידות סיימה את עדכון כל מפות המדידה והעבירה לאדריכלית הפרויקט.

Bullet 3 08.02.18– התקיימה פגישה עם סמכנ"ל פיתוח עסקי בעמידר לקבלת אישורם לביצוע רישום יחידה חדשה.

Bullet 3 11.02.18– מפות המדידה צריכות בעדכונים.

Bullet 3 13.02.18– התבקשנו להעביר לעמידר את המסמכים לחתימה סופית.

Bullet 3 14.02.18– אדריכלית הפרויקט תיפגש עם אדריכל הפרויקט ויעדכנו.

Bullet 3 22.02.18– התקיימה פגישה בין אדריכל הפרויקט לנציג המנהלת בנושא תכניות המגרשים.

סיכמנו יחדיו על מס' שינויים בקונטור המגרשים, החומר עובר לטיפול אדריכלית הפרויקט.

Bullet 3 25.02.18– נשלח מכתב ראשון בנושא בחירת נציגות הדיירים.

Bullet 3 04.03.18– התקיימה פגישת עבודה בנושא מכרז היזמים, ישבנו חצי יום עם מס' עו"ד ותאמנו עמדות.

Bullet 3 05.03.18– אדריכלית הפרויקט העבירה נתונים לשמאי הפרויקט.

Bullet 3 11.03.18– קיימנו שיחת וועידה עם אדריכלית הפרויקט, השמאי וחברת המדידות ותאמנו עמדות.

Bullet 3 14.03.18– נשלח מכתב הבהרות בנושא בחירת נציגות הדיירים.

Bullet 3 21.3.18– מפות מעודכנות עברו מחברת המדידות לאדריכלית הפרויקט.

Bullet 3 28.3.18– הצגנו את רשימת המועמדים לנציגות הפרויקט.

Bullet 3 29.3-08.4.18– פסח.

Bullet 3 11.04.18– חומר הוגש לבדיקתנו טרם הגשה, העברנו מס' הערות.

Bullet 3 16.4.18– הגשת תכנית איחוד וחלוקה לוועדה המקומית.

Bullet 3 23.04.18– חומר עבר לבדיקת הוועדה המחוזית לתקנון.

Bullet 3 28.4.18– התקבלה טיוטת מכרז יזמים מעודכנת.

Bullet 3 02.05.18– נשלח לדיירים הליך בחירת נציגות הדיירים.

Bullet 3 03.05.18– התקבלו הערות משמאי המועצה.

Bullet 3 21.05.18– חומר מעודכן נשלח לשמאי המועצה לבדיקה.

Bullet 3 22.05.18– נשלחה תזכורת למפגש בחירת נציגות הדיירים.

Bullet 3 29.5.18– התקיים הליך בחירת נציגות הדיירים.

Bullet 3 31.05.18– לאחר שהעברנו התייחסות למכרז, קיימנו פגישה טלפונית בנושא, עמית מעדכן הסכם ומעביר טיוטה אחרונה.

Bullet 3 31.05.18– הצגנו בפני הדיירים את חברי נציגות הדיירים.

Bullet 3 03.06.18– חומר של תכנית איחוד וחלוקה נמצא בבדיקת שמאי המועצה.

Bullet 3 19.6.18– התקבל אישור משמאי המועצה ואדריכל המועצה להעלות את התכנית לדיון בוועדה.

Bullet 3 21.06.18– נשלחו תצהירים חתומים של בעלי המקצוע.

Bullet 3 24.06.18– תכניות סופיות יצאו לסבב חתימות יועצים.

Bullet 3 26.06.18– קיבלנו מהמועצה את תנאי הסף לדיון בתכנית.

Bullet 3 28.06.18– כל התכניות והמסמכים הנדרשים הוכנסו לוועדה.

Bullet 3 03.07.18– התקיים דיון בוועדה לתכנון ובניה והוחלט להפקיד את התכנית לאחר מס' תיקונים טכניים.

Bullet 3 30.07.18– יועצי הפרויקט סיימו לעדכן את התכניות ולתאם אותן עם הוועדה.

Bullet 3 13.08.18– התבקשנו לקבל את הסכמת רשות מקרקעי ישראל כתנאי לפרסום התכנית.

Bullet 3 28.08.18– התקבל נוסח פרסום התכנית להתנגדויות.

Bullet 3 06.09.18– הליך הפרסום החל.

Bullet 3 07.11.18– בהליך הפרסום התקבלו 2 התנגדויות, האחת מדייר בפרויקט, השנייה מדיירים ברחוב העמקים.

Bullet 3 13.11.18– נציגי משרדנו החלו בפגישות עם מס' משרדי עו"ד המתמחים בהלכי התנגדויות דיירים.

Bullet 3 03.12.18– הופעל משרד עו"ד המתמחה בנושא התנגדויות בהליכי תכנון ובניה.

Bullet 3 12.18– במהלך חודש דצמבר עברו טיוטות מענה להתנגדויות הדיירים + פגישות מקצועיות בין כלל היועצים תוך בדיקת

החשיפה המלאה של ההתנגדויות והשפעתן בהליך של התנגדויות ואף בהליך ערר לוועדה המחוזית.

Bullet 3 27.01.19– לאחר מס' פגישות הוחלט על הגשת התכנית עם מס' שינויים הדורש ביצוע הליך הפרסום מחדש.

Bullet 3 06.02.19– אדריכל הפרויקט העביר את השינויים שהוא מעוניין לבצע לבדיקת משרד עו"ד המלווים את הפרויקט וקבלת אישורם.

Bullet 3 11.02.19– יועץ בתנועה עבד על סגירת טבלת נספח התנועה העדכנית.

Bullet 3 19.02.19– אדריכל הפרויקט הזין את החומרים למערכת רישוי זמין.

Bullet 3 28.02.19– התכניות המלאות הוגשו לבדיקת הוועדה טרם העברת התכנית לוועדה וקבלת נוסח פרסום מעודכן.

Bullet 3 24.03.19– עודכנו כי התכנית תשובץ לוועדה הקרובה.

Bullet 3 28.03.19– מתנגד אחד מ-2 ההתנגדויות שהתקבלו הגיש מכתב לרשות כי הוא חוזר בו מההתנגדות.

Bullet 3 11.4.19– קיבלנו את הערות הוועדה לעדכון מסמכי התכנית, ביקשנו לתאם פגישת עבודה עם כלל הגורמים לצורך תאום מסמכים מתוקנים הנדרשים להכניס לרשות.

Bullet 3 15.4.19– אחת מ-2 ההתנגדויות שהתקבלו הוסרה מהוועדה לחלוטין.

Bullet 3 01.5.19 – התקיימה פגישת עבודה עם מהנדס המועצה, אדריכל המועצה, היועצת המשפטית של המועצה, אדריכל הפרויקט ונציגי מנהלת הפרויקט. מטרת הפגישה הייתה לעבור על התיקונים הנדרשים ותיאום עדכון מסמכי התכנית בהתאם.

Bullet 3 08.5.19 – יועצי הפרויקט עובדים על עדכון המסמכים.

Bullet 3 14.5.19 – התקיימה פגישת עבודה עם יועצי הפרויקט לתאום מסמכים.

Bullet 3 19.5.19 – מסמכי התכנית המעודכנים עברו לבדיקת נציגי הוועדה.

Bullet 3 20.5.19 – התקיימה שיחת וועידה עם יועץ המשפטי של הוועדה ליועצת המשפטית של המועצה בעניין משפטי של התכנית.

Bullet 3 29.5.19 – התקבל סיכום הדברים לאחר התייעצות הוועדה עם היועצת המשפטית.

Bullet 3 6.6.19 – התקבלה התייחסות טכנית של הוועדה למסמכי ההגשה המעודכנים.

Bullet 3 10.6.19 – לאחר בדיקת ההערות ביקשנו לקיים פגישת עבודה לצורך תאום עמדות והגשת המסמכים פעם אחת בצורה תקינה.

Bullet 3 27.6.19 – התקיימה פגישת עבודה עם אדריכל הרשות בעניין מחלוקות בתיקון מסמכי התכנית.

Bullet 3 01.7.19 – אדריכל הרשות קיבל את הנספחים המעודכנים לעיון.

Bullet 3 07.07.19 – התקיימה פגישת עבודה בין מהנדס המועצה, אדריכל המועצה, היועצת המשפטית של המועצה, אדריכל הפרויקט, יועצת משפטית של הפרויקט ונציגי המנהלת, מטרת הפגישה הייתה מציאת פתרון לעניין שטחי הבניה שתוכננו בקומות העליונות, לאחר דיון ארוך סוכם כי תבוצע בדיקה להעברת זכויות הבניה מקומות 5+6 לקומה 7 ובכל מקרה שטחי הבניה שיעברו לקומה 7 לא יהיו גדולים יותר מהשטחים שאושרו בקומות 5+6.

Bullet 3 19.7.19 – לאחר בדיקה שלקחה כשבוע וחצי, יועצי הפרויקט העלו את הממצאים על טבלת הגשה לצורך הצגתה ברשות.

Bullet 3 23.7.19 – הסתיים מקצה השיפורים והחומר עבר לרשות לרבות בקשה לפגישת עבודה דחופה נוספת.

Bullet 3 31.7.19 – התקיימה פגישה בין מהנדס הועדה, אדריכל הוועדה, יועצת משפטית של הוועדה ונציגי המנהלת, מטרת הפגישה הייתה לסכם את הדרך למציאת פתרון בעניין השטחים הנדרשים לניוד מקומה 5+6 לקומה 7, התקדמנו בנושא וממתינים לבדיקת הרשות המקומית בעניין.

Bullet 3 11.8.19 – התקיימה פגישה פנימית בין הגורמים המקצועיים במועצה.

Bullet 3 27.8.19 – המסמכים הסופיים עברו לאישור אדריכל המועצה.

Bullet 3 29.8.19 – אדריכל המועצה אישר להדפיס סטים סופיים.

Bullet 3 10.9.19 – התקיימה וועדת רישוי שאישרה את התכנית הסופית.

Bullet 3 16.9.19 – המסמכים הסופיים עברו ליועצים לחתימות.

Bullet 3 23.9.19 – המסמכים הופקדו ברשות והתקבל נוסח הפרסום.

Bullet 3 25.9.19 – בוצע פרסום בעיתונות.

Bullet 3 27.9.19 – בוצע פרסום ע"י תליית שלטים בשטח הפרויקט, ממתינים 60 יום.

Bullet 3 14.11.19 – התקבלה התנגדות חוזרת של הדיירים ברחוב העמקים.

Bullet 3 15.11.19 – המשך הליך הסכם פשרה עם המתנגדים.

Bullet 3 31.12.19 – עדכנו את הרשות כי עדיין לא הגענו להסכם פשרה סופי אך אנו בדרך לחתימה על הסכם.

Bullet 3 20.01.20 – עדכנו את הרשות כי הגענו להבנות וכי ההסכם ייחתם בימים הקרובים, מבקשים שיבוץ לוועדה.

Bullet 3 28.01.20 – קיבלנו זימון לדיון בוועדה ל-11.2.20.

Bullet 3 05.02.20 – ההסכם עם המתנגדים מרחוב העמקים נחתם.

Bullet 3 11.02.20 – התקיימה וועדה שאישרה את ההסכם ובכך הסתיים הליך התכנית.

Bullet 3 13.02.20 – פרוטוקול הוועדה פורסם.

Bullet 3 16.02.20 – התקנון עודכן ע"פ ההסכם עם המתנגדים ועלה למערכת מבא"ת.

Bullet 3 17.02.20 – מסמכי הפרויקט עברו לאדריכל הוועדה שאישר את המסמכים והעביר נוסח פרסום למתן תוקף.

Bullet 3 19.02.20 – הפרסום למתן תוקף בוצע ובתוך 14 ימים התכנית מקבלת תוקף וניתן להתחיל את הליך היתרי הבניה.

Bullet 3 05.03.20 – תכנית איחוד וחלוקה קיבלה תוקףSmile.

Bullet 3 15.03.20 – יצאנו להליך היתרי הבניה, 92%  מכלל בעלי הנכסים במתחם חתמו על ההסכם.

Bullet 3 16.03.20 – הוגשו בקשות לתיקי מידע.

Bullet 3 18.03.20 – מגיפת הקורונה, כל המדינה נכנסה לקיפאון של מס' שבועות.

Bullet 3 19.04.20 – קיבלנו הערות למפות המודדים.

Bullet 3 27.04.20 – המודדים החזירו מפות מדידה לאחר עדכון.

Bullet 3 04.05.20 – בשיחה עם נציגת מח' המידע התבקשנו להעלות תיק מידע אחד לבדיקה, באישורו יעלו יתר התיקים.

Bullet 3 06.05.20 – הוגשה בקשה לתיק מידע עבור בניין אחד.

Bullet 3 17.05.20 – תיק המידע אושר, ניתן להעלות את יתר הבניינים.

Bullet 3 18.5-24.5.20 – הוגשו כל תיקי המידע של כלל הבניינים.

Bullet 3 27.5.20 – התקיימה פגישת עבודה ארוכה עם יועץ הגז של הפרויקט לצורך תיאום עמדות למיקום צוברי הגז.

Bullet 3 01.06.20 – התקבלו הערות למפות המדידה.

Bullet 3 07.06.20 – כל המפות עודכנו ועלו למערכת של הרשות מחדש.

Bullet 3 21.6.20 – מפות המדידה אושרו ותיקי המידע עברו להכנה ע"י הגורמים ברשות (30 ימי עבודה).

Bullet 3 01.07.20 – תיקי המידע התקבלו.

Bullet 3 05.07.20 – הוחלט על תיאום פגישת עבודה לתיאום עמדות לשלב הגשת הבקשות.

Bullet 3 08.07.20 – לאחר תיאום פגישה אדריכל הפרויקט עדכן שנכנס לבידוד.

Bullet 3 16.07.20 – התקיימה פגישת עבודה במשרד מהנדס הוועדה בנוכחות אדריכל הוועדה ויועצים נוספים, הוועדה עדכנה כי מצרפת פרויקטור מטעם הוועדה לתיאום הליך הרישוי.

Bullet 3 26.07.20 – הוגשו תכניות ראשוניות של אב טיפוס הבניינים להיתר בניה.

Bullet 3 04.08.20 – התקיים כנס דיירים בזום.

Bullet 3 10.08.20 – המועצה שלחה את הנחיות התכנון למתחם.

Bullet 3 14.08.20 – התקבל אישור פיקוד העורף לכל הבניינים.

Bullet 3 19.08.20 – התקיימה פגישת עבודה עם כלל משרדי עו"ד של הפרויקט בנושא סיום עריכת מכרז היזמים.

Bullet 3 20.08.20 – התקיימה פגישת עבודה עם מנהל אגף שפ"ע ברשות בנושא הסדרת אשפה במתחם.

Bullet 3 24.08.20 – התקיימה פגישת עבודה עם מהנדס ואדריכל הוועדה לרבות הפרויקטור מטעם הוועדה ו-7 יועצים מקצועיים, נקבעו אבני דרך לקידום הפרויקט לרבות פגישת מעקב.

Bullet 3 06.09.20 – מודד הפרויקט הופעל לעדכון מפות המדידה לצורך התנעת הליך תיאום תכנית בין השטחים הציבוריים לשטחים הפרטיים.

Bullet 3 07.09.20 – התקבלו אישורי YES לכלל הבניינים בפרויקט.

Bullet 3 13.09.20 – התקבלה התייחסות מהרשות על תכנית אדריכלית לבנייני הפיילוט.

Bullet 3 15.09.20 – התקיימה פגישה בנושא תכנית התארגנות באתר, עברנו על הבניינים וחילקנו מטלות ליועצים.

Bullet 3 22.09.20 – התקיימה פגישת עבודה בנושא היתרי הבניה עם מנהל מח' רישוי בניה ואדריכל הרשות, עברנו על אבי הטיפוס ותאמנו את המשך ההגשות.

Bullet 3 04.10.20 – התקבלו אישורי HOT לכלל הבניינים בפרויקט.

Bullet 3 05.10.20 – הופעל יועץ תברואה לצורך מיפוי מערך האשפה הקיים והצגת פתרון למתחם כולו.

Bullet 3 06.10.20 – הוכנה והוגשה מפת בסיס לתיאום תשתיות בין השטחים הציבוריים לשטחים הפרטיים.

Bullet 3 25.10.20 – אגרונום הפרויקט החל בעבודת מיפוי העצים במתחם כחלק מהליך אישור הוועדה.

Bullet 3 26.10.20 – נשלחה לרשות תכנית מבנה 9-15 לאישור סופי.

Bullet 3 05.11.20 – התקבל דוח יועץ תברואה לפתרון אשפה במתחם.

Bullet 3 08.11-12.11.20 – התקיים שבוע מפגשי דיירים במרחב הפתוח לעדכון סטטוס הפרויקט והערכות למכרז היזמים.

Bullet 3 15.11.20 – התקבלה מפה עם תכנון תשתיות ביוב, מים, ניקוז בשטחים הציבוריים.

Bullet 3 19.11.20 – התקבל אישור מהוועדה לתכנית בניין 9-15.

Bullet 3 24.11.20 – התקיימה פגישת עבודה בין מתכנני יועצי הרשות למתכנני יועצי הפרויקט, בפגישה דנו בפתרונות חיבור תשתיות הביוב לבניינים.

Bullet 3 30.11.20 – התקיימה פגישת עבודה דו חודשית, דנו בנושא מערך החשמל במתחם ובנושא תכנית התנועה שנמצאת בתכנון בימים אלו.

Bullet 3 03.12.20 – התקבלה מפה מעודכנת שתהווה בסיס לתיאום יתר הנושאים כגון: תנועה, פיתוח, אשפה וכו'...

Bullet 3 04.12.20 – דו"ח תברואה הוצג לרשות + תואמה פגישת עבודה להמשך החודש.

Bullet 3 09.12.20 – יועץ החשמל סיים את מיפוי קווי החשמל ברחוב הרמה.

Bullet 3 14.12.20 – התקיימה פגישת עבודה דו חודשית עם נציגי הוועדה, דנו בשלבים הבאים לקידום חיבור התשתיות בין השטחים הציבוריים לשטחים הפרטיים.

Bullet 3 17.12.20 – הוגשה מפה כללית של מיקום חדרי השנאים התת קרקעיים לצורך תיאום המיקום מול חברת החשמל.


 

 

 


שלח לחבר
 

החברה לחיזוק מבנים
טל':   089316129
פקס 089316128
כתובת: רח' פארן 4, יבנה.


משלוח דואר: ת.ד 719, מיקוד 76100 רחובות
e-mail: info@hizuk.co.il

 
בניית אתרים - סטפ נט בע''מ   |   קידום אתרים באינטרנט