רישוי ובינוי הליך תמא 38

 
 

 

Bullet 3 איך עובד תהליך קבלת האישורים לתמא 38 ?


להלן סדר הפעולות בתהליך:
 בבדיקה ראשונית של חברתנו והכנת דוח כי הבניין נדרש בחיזוק לפי תמא 38.
 הוצאת תיק מידע המציג את כל הנתונים על המבנה.
 ביצוע תכנון חיזוק המבנה.
 תכנון שדרוג הבניין והוספת קומה.
 העברת פרזנטציה לדיירים.
 הכנת תכניות להיתר בניה.
 הגשת התכניות ברשות וליווי מול הוועדה.
 קבלת רשימת דרישות הוועדה ומילוי עד קבלת אישור כל גרומי הרישוי אשר בסיום מתקבל 
  היתר הבניה.


Bullet 3 איזה אישורים צריך על מנת לחזק את המבנה ?


לאחר קבלת אישור עקרוני מהוועדה מקבלים רשימת דרישות מהרשויות השונות, כגון:
כיבוי אש, מח' איכות הסביבה, מח' חנייה, מח' תברואה, מח' ביוב ותשתיות, הג"א, אדריכל העיר ומחלקות נוספות ע"פ דרישה.

Bullet 3 האם הוועדה לענייני תמא 38 יכולה לסרב לבקשה ?


כן, הרשות אינה מחויבת לאשר את הבקשה לחיזוק מבנה על פי תמא 38 מסיבות רבות, לדוגמא במקרים הבאים: אין הצדקה להוספת קומה, לא קיים פתרון חניה הולם, מבנה לשימור ושיקולים תכנוניים שונים.

Bullet 3 האם העירייה יכולה לשנות תכנון ?

כן, הוועדה לתכנון ובניה רשאית להתנות קבלת היתר בניה בביצוע שינויים תכנוניים ע"פ שיקול דעתה תוך התחשבות בסביבה, כגון : חזית אחידה, שינוי שיטת חניה, שינוי מיקום תוספות למבנה עקב התחשבות במבנים סמוכים.

Bullet 3 כמה זמן לוקח  התהליך ?


תהליך תכנון ואישור תכניות בוועדה המקומית יכול לנוע מ-5 חודשים ועד כשנה במקרים קיצוניים.

Bullet 3 קיבלנו אישורים – מה השלב הבא ?


לאחר קבלת אישור הבניה לפי תוכנית תמא 38 אנו מכינים תכניות עבודה וכתבי כמויות. הקבלן מזמין חומרים ומתחיל מיד בעבודות הבינוי תוך פיקוח מלא של מפקח בניה מטעם חברתנו, אשר יוודא כי אכן תכניות בנייה וכתבי הכמויות מבוצעים בשטח בשיתוף הוועד הנבחר.

Bullet 3 כמה זמן לוקח תהליך הבניה?


תהליך הבינוי מסתכם ב- 10 חודשי עבודה בממוצע.

Bullet 3 מי מפקח על הבניה ?


מפקח הבניה הינו מהנדס בניין המתמחה בתחום פיקוח הבנייה, מופעל ע"י חברתנו תוך שיתוף מלא עם נציג הדיירים, תפקידו בין השאר : פיקוח על טיב העבודה, בדיקה כי כל מוצר מורכב ע"פ הוראות היצרן, פתרון בעיות בצוע בשטח ובדיקה כי אכן מבצעים במדויק את תכניות העבודה ומספקים חומרים אשר אושרו ע"פ כתב הכמויות.

Bullet 3 איפה הדיירים בתמונה ?


בשלב ראשון של פרויקט תמא 38 הדיירים מסמיכים וועד אשר יתנהל מול חברתנו, בכל החלטות וועד הבניין יהיה מעורב ויאשר את עמדת הבניין בנושא למעט שינויים אשר נדרש ע"פ החלטת הרשות.

Bullet 3 בכמה אחוזים יעלה ערך הדירה בסיום התהליך ?


ע"פ הערכה גסה ניתן לומר כי ערך הדירות לאחר ביצוע החיזוק והשדרוג עפ" תמא 38 יעלה
בכ- 25%- 35%.
 

החברה לחיזוק מבנים – אפשר לבנות עלינו!

 

 

שלח לחבר
 

החברה לחיזוק מבנים
טל':   089316129
פקס 089316128
כתובת: רח' פארן 4, יבנה.


משלוח דואר: ת.ד 719, מיקוד 76100 רחובות
e-mail: info@hizuk.co.il

 
בניית אתרים - סטפ נט בע''מ   |   קידום אתרים באינטרנט