חדשות המנהלת

 
 

 

 

 

 מנהלת הפרוייקט "צמרות הרמה" רואה כי יש חשיבות עליונה לשקיפות מלאה, המנהלת תעדכן את הדיירים בכל שלב ע"פ התקדמות הפרוייקט, נשמח לקבל את הערותכם ונשתדל לבדוק ולהיענות  לרצונות כלל הדיירים ככול הניתן.

 

אנו מאחלים הצלחה לפרוייקט צמרות הרמה!


 

Bullet 3 9.2.10 – פגישת היכרות עם מהנדס הוועדה.
נוכחים:
מהנדס הוועדה – מר' אבנר אקרמן.
מנהל פרוייקט "צמרות הרמה" מהרשות המקומית – דקון דורון.
ה.ל.מ החברה לחיזוק מבנים בע"מ – מנכ"ל קוגון זיוון.
סיכום הפגישה –
ביצוע בדיקות ראשוניות ע"י יועצים מומחים.
הכנת פרזנטציה ראשונית.
לאחר חג הפסח תתבצע פגישה עם ראש המועצה מר' אבישי לוין.

Bullet 3 22.2.10 – ביקור בוועדה לתכנון ובניה מצפה אפק – הוצאת היתרי הבניה של הבניינים.

Bullet 3 1.3.10 – תחילת עבודה על הדמיה ממוחשבת.

Bullet 3 14.3.10 – ביצוע סיור ראשוני ע"י מפקח בניה.

Bullet 3 21.3.10 – ביצוע סיור ראשוני ע"י מהנדס קונסטרוקציות.

Bullet 3 21.3.10 – ביצוע סיור ראשוני ע"י מהנדסת תנועה וחניה.

Bullet 3 1.4.10 – ביצוע סיור ראשוני ליועץ קרקעות.

Bullet 3 26.4.10 – פגישת פרזנטציה של הפרוייקט לרשות המקומית.
נוכחים:
ראש המועצה – מר' אבישי לוין.
ממלאת מקום ראש המועצה – גב' ליזי דה לה ריצ'ה.
עוזר ראש המועצה – מר' יגאל מטרה.
מהנדס הוועדה – מר' אבנר אקרמן.
מח' תכנון ובניה – גב' סיגלית קעטבי.
מנהל פרוייקט "צמרות הרמה" מהרשות המקומית – דקון דורון.
ה.ל.מ החברה לחיזוק מבנים בע"מ – מנכ"ל קוגון זיוון.
סיכום הפגישה –
בקשה לביצוע בדיקה מקיפה בנושא פתרון החניה ודרכי הגישה לרחוב.
אישור עקרוני מהמועצה לשימוש בשצ"פ (שטחים ציבורים פתוחים) לטובת הפרוייקט.
קבלת הטבות בהיטלים לטובת הפרוייקט.
זימון נציגי ועד הדיירים לצורך הצגת הפרוייקט.

Bullet 3 5.5.10 – פגישת היכרות עם ועדי הדיירים ברשות המקומית.
נוכחים:
ראש המועצה – מר' אבישי לוין.
ממלאת מקום ראש המועצה – גב' ליזי דה לה ריצ'ה.
מהנדס הוועדה – מר' אבנר אקרמן.
רכז המנהלת –בן דקון דורון.
ה.ל.מ החברה לחיזוק מבנים בע"מ – מנכ"ל קוגון זיוון.
נציגי ועד הדיירים ברחוב הרמה.
סיכום הפגישה –
התחלת סדרת מפגשים עם דיירי הרחוב לצורך הצגת הפרוייקט.
ביצוע בדיקות ע"י יועצים מומחים לצורך מציאת פתרונות לבעיות שונות.

Bullet 3 13.5.10 - נחתם הסכם עבודה עם חברת מדידות לביצוע תכנית מדידה של כלל המתחם.

Bullet 3 17.5.10 - סיור קונסטרוקטור בשטח.

Bullet 3 20.5.10 - תכנון ראשוני יצא לדרך.

Bullet 3 3.6.10 - חברת מדידות החלה בעבודה.

Bullet 3 10.6.10 - תחילת הפצה של חוברות הסבר לדיירים ע"י וועדי הבתים.

Bullet 3 14.6.10 - האדריכל התחיל בתכנון המבנים.

Bullet 3 28.6.10 - התקבלו תוכניות מדידה של כל הרחוב מחברת המדידות.

Bullet 3 30.6.10 - פגישה עם מנהלי האזורים 1+2+4 - בדיקת הפצת החוברות לדיירים.

Bullet 3 5.7.10 - פגישה עם מנהל אזור 5 - בדיקת הפצת החוברות לדיירים.

Bullet 3 8.7.10 - האדריכל סיים תכנון ראשוני למבנה הראשון בהרי יהודה.

 Bullet 5 עם כל מנהל אזור שיסיים את חלוקת החוברות לדיירי האזור, תתואם פגישת פרזנטציה ויינתן הסבר על הפרוייקט  בליווי מצגת , מידע על התהליך ומתן תשובות לשאלות הדיירים. הפגישות יתואמו לכל אזור בנפרד.

Bullet 3 15.7.10 - התקיימה פגישה עם מהנדס המועצה אבנר אקרמן, במהלך הפגישה קיבלנו מס' נתונים לבדיקה.

Bullet 3 18.7.10 - תחילת הכנות תכנון לחניות בכל המתחם.

Bullet 3 20.7.10 - נתונים נמצאים בבדיקת האדריכל ועדכון התוכנית.

Bullet 3 25.7.10 - בוצע סיור בשטח לצורך מיפוי חניות קיימות.

Bullet 3 29.7.10 - התקיימה פגישה עם נציג הרשות מר בן דקון דורון, קיבל מידע על התקדמות הפרוייקט.

Bullet 3 15.8.10 - בוצע סיור בשטח לצורך התאמת תוכנית חניה.

Bullet 3  17.8.10 - סיום תכנון חניות ראשוני לכל המתחם.

Bullet 3 22.8.10 - פגישה עם דורון בן דקון, רכז המנהלת, להצגת תוכנית חנייה.

Bullet 3 2.9.10 - תיקון תוכניות חנייה לפני ישיבה עם מהנדס המועצה, מר אבנר אקרמן.

Bullet 3 8.9.10 - חודש החגים.

Bullet 3 12.9.10 - הכנת תוכניות מפורטות לרח' הרי יהודה 47-61.

Bullet 3 20.9.10 - פגישה עם מהנדס המועצה מר אבנר אקרמן להצגת פתרון חניות.

Bullet 3 26.9.10 - הכנת תוכניות מפורטות לרח' הגליל 72-76, רח' הרמה 71-77, 65-69 .

Bullet 3 5.10.10 - ביצוע סקירת מבנים ברח' הרמה 3-7, 11-15, 17-21, 25-29, 35-38, 41-45.

Bullet 3 12.10.10 - הכנת תוכניות מפורטות לרח' הרמה 51-57, 59-63, 79-83.

Bullet 3 16.10.10 - הכנת תוכניות מפורטות לרח' הרמה 3-7.

Bullet 3 18.10.10 - הכנת תוכניות מפורטות לרח' הרמה 11-15, 17-21.

Bullet 3  25.10.10 - הכנת תוכניות מפורטות לרח' הרמה 35-39, 41-45.

Bullet 3  28.10.10 - הכנת תוכניות מפורטות לרח' הרמה 25-29.

Bullet 3 2.11.10 - התקיימה פגישת פרזנטציה לכל דיירי הרחוב בהשתתפות מר אבישי לוין - ראש המועצה, מר אבנר אקרמן - מהנדס המועצה ומר דורון בן דקון - רכז המנהלת. במסגרת המצגת הוצגו כל היבטי הפרוייקט ומתן מענה לשאלות הדיירים (בקרוב תעלה המצגת לאתר).

Bullet 3   11.11.10 - התבצעה פגישת עבודה עם נציג המועצה להצגת לוחות זמנים.

Bullet 3  14.11.10 - התבצעה פגישת עבודה עם מר מוטי ריבמן - מהנדס הועדה המקומית לתכנון ובניה, לצורך הצגת הפרוייקט וקבלת הנחיות תכנוניות.

Bullet 3  25.11.10 - פגישת תאום ציפיות עם אדריכל דב חפץ.

 Bullet 3  28.11.10 - פגישת תאום ציפיות עם יועצת חניה.

Bullet 3 01.12.10-13.12.10 - פגישה עם נציג הביניינים והעברת חוברות להחתמת דיירים.

Bullet 3   05.12.10 - סגירת עבודה עם אדריכל הפרוייקט. 

Bullet 3  12.12.10 - פגישת עבודה - קוגון זיוון - יו"ר צמרות הרמה ושמאי מקרקעין, מלווה הפרוייקט.

Bullet 3   15.12.10 - פגישת עבודה בהשתתפות אדריכל הפרוייקט, קוגון זיוון - יו"ר צמרות הרמה, דורון בן דקון - רכז  המנהלת ומהנדס המועצה אדריכל אבנר אקרמן.

Bullet 3   03.01.11- פגישת עבודה עם יועץ חניה לשם הצגת הפרוייקט .

Bullet 3   16.01.11 - פגישת עבודה עם דורון בן דקון - רכז המנהלת, לשם חתימות דיירים.

Bullet 3   20.01.11- סיור עבודה עם דורון בן דקון - רכז המנהלת, בשטח הפרוייקט. 

Bullet 3   02.02.11- אדריכל הפרוייקט החל בהכנת תב"ע לפרוייקט.

Bullet 3   10.02.11- אדריכל הפרוייקט ביצע סיור בשטח הפרוייקט.

Bullet 3   15.02.11- פגישת עבודה עם אדריכל הפרוייקט, מענה לשאלות אשר עלו בעקבות סיור בשטח.

Bullet 3   21.02.11- פגישת עבודה עם אדריכל הפרוייקט, בדיקת קצב התקדמות.

Bullet 3   28.02.11- חתימת הסכם עבודה עם יועץ תנועה.

Bullet 3   01.03.11- יועץ תנועה קיבל חומר לבדיקה.

Bullet 3   08.03.11- התקיימה פגישת עבודה עם יועץ התנועה.

Bullet 3   17.03.11- התקיימה פגישת יועצים לקבלת רג'קטים לבדיקה טרם השלמת תב"ע.

Bullet 3   30.03.11- פגישה בועדה לתכנון ובניה לצורך קבלת מס' תב"עות חסרים והשלמת נתונים. 

Bullet 3   04.04.11- פגישת מתכננים לפתרונות חניה ופיתוח אזורי.

Bullet 3   1.5.11 – סיום הכנת תכנית תב"ע – תכנית בניין עיר.

Bullet 3   19.5.11 – פגישת יועצים טרם פגישת עבודה עם ראש המועצה לתיקונים אחרונים.

Bullet 3  23.5.11 – פגישת עבודה עם ראש המועצה, מהנדס המועצה ומנכ"ל המועצה לצורך הצגת תכניות הגשה לתב"ע.

Bullet 3  30.5.11 – ישיבת מתכננים טרם הצגת התכניות לועדת המליאה במועצה.

Bullet 3  2.6.11 – ישיבה עם מהנדס המועצה אדר' אילן בר, קבלת בקשות לתיקון תכנית.

Bullet 3  2.6.11 – הצגת הפרויקט לישיבת המליאה במועצה המקומית גני תקווה וקבלת ברכת הדרך.

Bullet 3  13.6.11 – תאום פגישת עבודה עם מהנדס הוועדה לתכנון ובניה מצפה אפק ואדריכל המועצה אדר' אילן בר.

Bullet 3  19.6.11 – עדכון התכניות ע"פ הנחיות הוועדה.

Bullet 3  28.6.11 – תחילת עבודת יועץ בטיחות לעבודות התכנון למגרשים.

Bullet 3  04.07.11 – פגישה עם ראש ענף תברואה בגני תקווה מר' משה מנשה לצורך קבלת הנחיות לתכנון פחי אשפה ותאי מחזור.

Bullet 3  12.07.11 – פגישת פרזנטציה לת.ב.ע (תכנית בניין עיר לדיירים), הצגת הליך טיפול בבקשה ומתן הסבר מפורט על אופן הכנת תכנית.

 

Bullet 3  19.07.11 – ביצוע סיור יועצים בשטח.

Bullet 3  27.07.11 – ראיון 3 יועצי פיתוח ונוף.

Bullet 3  02.08.11 – נבחר יועץ בטיחות הפרויקט.

Bullet 3  08.08.11 – פגישת שולחן עגול מהנדס אדריכל הפרויקט, מהנדס התנועה ומהנדס הבטיחות – מציאת פתרונות לרכבות כיבוי אש. 

Bullet 3  15.08.11 – קבלת תכנון רחבות כיבוי אש. 

 Bullet 3  21.08.11 – הסתיים תכנון מערך הכבאות לתב"ע. 

Bullet 3  23.08.11 – בוצעה טיסת צילום לעדכון מפת המדידה. 

Bullet 3  09.09.11 – הודפסה הבקשה לתב"ע.

Bullet 3  15.09.11 – יזם חתם על בקשה לתב"ע. 

Bullet 3  18.09.11 – המועצה חתמה על הבקשה לתב"ע. 

 

 

  צמרות הרמה 18.09.11 – בקשה לתב"ע הופקדה בוועדה לתכנון ובניה – בהצלחה!! 

 

Bullet 3  23.10.11 – הוגשו תכניות מתוקנות. 

Bullet 3  02.11.11 – ישיבת וועדה בעניין התכנית – תכנית אושרה בוועדה המקומית וקיבלה המלצה להפקדה במחוזית. 

Bullet 3  13.11.11 – התקבלה החלטת הוועדה במשרדנו. 

Bullet 3  20.11.11 – ישיבת מתכננים על החלטת הוועדה שאושרה. 

Bullet 3  24.11.11 – ביצוע פגישת היכרות עם 2 מהנדסי קונסטרוקציה מלווים. 

Bullet 3  27.11.11 – פגישה עם מהנדס המועצה לצורך הבהרות להחלטת הוועדה. 

Bullet 3  01.12.11 – עדכון תכניות חניה + תכניות פיתוח + תכנית הגשה + תקנון. 

Bullet 3  06.12.11 – פגישה עם אגרונום בנושא העתקת עצים. 

Bullet 3  11.12.11 – קבלת הצעת מחיר ממס' אגרונומים

Bullet 3  13.12.11 – הכנת חומר מתוקן לוועדה.

Bullet 3  15.12.11 – אישור עבודה לקונסטרוקטור לביצוע הכנת דוח מצב קיים.

Bullet 3  18.12.11 – בחירת אגרונום לפרוייקט. 

Bullet 3  20+21.12.11 – ביצוע סיור קונסטרוקטור בשטח 

Bullet 3  26.12.11 – סיור עם יועץ פיתוח ע"ג תוכנית חדשה. 

Bullet 3  28.12.11 – סיור ראשון עם אגרונום.

Bullet 3  03.01.12 – קבלת חומר מיועץ קונסטרוקציה.

Bullet 3  06.01.12 – השלמת דרישות הוועדה.

Bullet 3  08.01.12 – הגשת כל החומר המוכן לוועדה.

Bullet 3  11.01.12 – סיור עם אגרונום ויועץ הפיתוח בנושא צמחיה.

Bullet 3  11.01.12 – חומר מעודכן הוגש לעיון מיכאל מהוועדה לפני המלצה להפקדה לוועדה המחוזית.

Bullet 3  18.01.12 – התקבלה בקשה להוספת נספח סניטארי.

Bullet 3  22.01.12 – מנסים לקבל אישור דחיה להצגת הנספח ובמקביל להכין תכנית ע"י יועץ אינסטלציה.

Bullet 3  12.02.12 – התקבל אישור הוועדה המקומית.

 Bullet 3  02.02.12 – בחירת יועץ אינסטלציה מלווה.

 

 Bullet 3  08.02.12 – פגישה עם נציג המועצה לעדכון סטאטוס.

 Bullet 3  23.02.12 – פגישת יועצים של הפרוייקט לקראת הגשת תכנית לוועדה המחוזית.

 

 Bullet 3  05.03.12 – פגישה עם מהנדס המועצה ואדריכל הפרוייקט בנושא שבילי פיתוח.

 Bullet 3  11.03.12 – תוכניות הגשה מוכנות לוועדת היגוי.

Bullet 3  20.03.12 – התקיימה פגישת היגוי בוועדה המחוזית בליווי מהנדס המועצה גני תקווה.

Bullet 3  26.03.12 – התקיימה פגישה עם דורון בנושא סטאטוס הבקשה.

Bullet 3  28.03.12 – פגישת סטאטוס עם נציג המועצה.

 Bullet 3  28.03.12 – התקבל נספח תנועה מעודכן.

Bullet 3  29.03.12 – התקבל נספח הגשה מעודכן מהאדריכל.

 Bullet 3  17.04.12– התקיימה פגישה עם שמאית הפרוייקט.

Bullet 3  19.04.12– בקשה נשלחה לחתימת מודד.

Bullet 3  29.04.12– חומר נמצא בעריכת מודד+אדריכל.

Bullet 3  08.05.12– בקשה נחתמה ע"י מודד.

Bullet 3  10.05.12– בקשה נחתמה במועצה.

Bullet 3  15.05.12– הבקשה הופקדה בוועדה המחוזית.

Bullet 3  15.05.12– במקביל הופקדו תוכניות באיכות הסביבה.

 

Bullet 3  22.05.12– התקבלה הפניה ממהנדס העיר למשרד התחבורה.

Bullet 3  23.05.12– פגישה עם דורון בנושא סטאטוס בקשה.

Bullet 3  28.05.12– פגישת עבודה עם שמאי הפרויקט.

Bullet 3  30.05.12– התקבלו הערות מ. הפנים להשלמת מסמכים.

Bullet 3  03.06.12– יועצים קיבלו הנחיות לעדכון תוכנית ע"פ דרישת מ. הפנים.

Bullet 3  13.06.12– פגישה עם עו"ד הפרוייקט.

Bullet 3  20.06.12– תוכניות הוגשו למשרד הבריאות.

 

Bullet 3  20.06.12– התקבלה שומת הפרויקט.

Bullet 3  23.06.12– תוכניות הוגשו לרשות הניקוז.

Bullet 3  03.07.12– פגישת היגוי שניה בוועדה המחוזית בנוכחות מהנדס המועצה כאשר מטרת הישיבה הינה בחינת פרוגרמת הפרוייקט. התקבל אישור.

Bullet 3  05.07.12– התקבלו דרישות השלמה למ. התחבורה. 

Bullet 3  17.07.12– התקבל אישור עקרוני ע"י משרד הבריאות. החומר עובר למח' המים של גני תקווה. 

Bullet 3  20.07.12– נקבעה ישיבת היגוי לפרויקט בועדה המחוזית. 

Bullet 3  23.07.12– תכניות הוגשו למשרד התחבורה כולל השלמת מסמכים. 

Bullet 3  22.08.12– התבצעה ישיבת היגוי בוועדה המחוזית בנוכחות מהנדס הוועדה, מהנדס המועצה, אדריכל הפרוייקט, מנהלת הפרוייקט והוועדה. 

 

Bullet 3  30.08.12– הפצת מייל לכלל היועצים להחלטת וועדת ההיגוי.

Bullet 3  04.09.12– פגישה בין אדריכל הפרוייקט לזיוון - נציג המנהלת בנושא דרישות וועדת ההיגוי.

Bullet 3  12.09.12– אגרונום הפרוייקט מסר חומר לבדיקת פקיד היערות. 

Bullet 3  19.09.12– פגישת עבודה לאחר מתן מענה לבקשת וועדת ההיגוי בנוכחות אדריכל הפרוייקט, מהנדס המועצה אילן בר, מהנדס הוועדה מוטי רייבמן ונציג המנהלת. 

Bullet 3  20.09.12– פגישת עבודה עם כלכלנית הפרוייקט. 

Bullet 3  24.09.12– התקבלה החלטת וועדת ההיגוי.

Bullet 3  27.09.12– התקבל אישור המשרד לאיכות הסביבה. 

Bullet 3  30.09.12– פגישת עבודה של זיוון נציג המנהלת מול דורון נציג המועצה המקומית גני תקווה. 

Bullet 3  10.10.12– נקבעה פגישה בין יועץ הניקוז ליועץ הפיתוח בנושא תוכנית ההגשה והערת רשות הניקוז. 

Bullet 3  11.10.12– כנס נציגי דיירים במרכז הבמה- עדכון סטאטוס. 

Bullet 3  15.10.12– זומנה ישיבת תכנון בין מח' המשפטית של הוועדה למהנדס המועצה ואדריכל הפרויקט בנושא שינוי קוי המגרש בעקבות תוספת הבניה המבוקשת לבנינים הקיימים.

Bullet 3  22.10.12 - סיור פיקוד היערות בשטח עם אגרונום הפרוייקט.

Bullet 3  23.10.12- אישור עקרוני של פיקוד היערות, מבקשים תוכנית שימור לעץ אחד.

Bullet 3  23.10.12 - ישיבה בין היועץ המשפטי של הוועדה + מהנדס הוועדה +מהנדס המועצה +אדריכל למציאת פיתרון לנושא איחוד החלונות.

Bullet 3  08.11.12 - הוגשה תוכנית מתוקנת לרשות הניקוז.

Bullet 3  12.11.12- סיור קונסטרוקטור עם תוכניות ראשונות.

Bullet 3  14.11.12 - אגרונום הגיש ת. עבודה לשימור העץ לפקיד היערות.

Bullet 3  15.11.12 - תוכניות מעודכנות נשלחו למ. התחבורה.

Bullet 3  20.11.12 - נקבעה וועדה במנהל מקרקעי ישראל.

Bullet 3 27.11.12 - התקיימה פגישה בין דורון בן דקון לזיוון בנושא הקמת שלטים ברחוב. לבקשת דורון הקמת השלטים תדחה לשלב מאוחר יותר. 

 

Bullet 3  03.12.12 - נספח הביוב נשלח לתאגיד המים ק. אונו.

Bullet 3 06.12.12- חומר מתוקן נשלח מהאדריכל ליועץ הפיתוח.

Bullet 3 12.12.12 - תוכניות תחבורה הועברו למ. התחבורה.

Bullet 3 12.12.12- פגישת יועץ פיתוח ואדריכל. 

Bullet 3  13.12.12- פגישה במ' אונו בנושא שפכים בין ק. אונו לגני תקווה.

Bullet 3 18.12.12 - פגישה עם יועצת מס של הפרוייקט.

Bullet 3 24.12.12 - פגישה ברשות הניקוז בנושא תכנית תשתית ניקוזי מי גשמים.

Bullet 3 24.12.12  - אושר נוסח המכתב למנהל ע"י המועצה.

Bullet 3 30.12.12  - עבר מכתב למינהל בנושא סיכום הישיבה האחרונה.

Bullet 3 31.12.12- התקבלו ת. קונסטרוקציה ממהנדס בניין לאב טיפוס בודד לבדיקת חיזוק הבניין..

Bullet 3  06.01.13 - חומר בנושא מתקני פינוי אשפה התקבל מזוכה המכרז ברשות.

Bullet 3  07.01.13- יועץ הבטיחות אישר תוכנית להגשה. 

Bullet 3 14.01.13- יועץ הפיתוח העביר תוכנית ליועץ התחבורה.

Bullet 3 18.01.13 טיוטאת הסכם מעו"ד הועברה לבדיקה.

Bullet 3  23.01.13  - פגישה עם יועץ כתבי כמויות.

Bullet 3  24.01.13 - פגישה ברשות המיסים עם מנהלת המחוז.

Bullet 3 24.01.13 - פגישת שולחן עגול: אדריכל, עו"ד מלווה ויועצת מס בנושא הפקדת תוכנית מעודכנת.

Bullet 3  27.01.13 - המנהל ביקשו לקבל טבלת דיירים בפרוייקט.

Bullet 3  27.01.13 - התקבל אישור עקרוני של פיקוד היערות.

Bullet 3   29.01.13 - בבדיקה שלנו האם נחתם הסכם התקשרות למערכת הביוב בין גני תקווה לקריית אונו - טרם נחתם.

Bullet 3  07.02.13 - תקנון מעודכן נשלח לבדיקת יועצים.

Bullet 3  11.02.13 - במשרד הבינוי והשיכון התקבל מכתב מהמועצה כי המועצה תומכת בתהליך.

Bullet 3  14.02.13 - עו"ד הפרויקט + יועץ ניקוז העבירו הערות לתקנון.

Bullet 3  14.02.13 - הועברה טבלת דיירים למנהל לצורך הוצאת אישור סופי.

Bullet 3  18.02.13 - התקיימה וועדה במשרד הבינוי והשיכון.

Bullet 3  19.02.13 - הועבר למשרדנו תקנון לבדיקה טרם הדפסה.

Bullet 3  19.02.13 - נשלח מייל עדכון לכל דיירי הפרויקט, במידה ולא התקבל אנא צרו קשר עם משרדנו בהקדם על מנת שנוכל לעדכן כתובת מייל עדכנית להעברת מידע בנושא הפרויקט.

Bullet 3  20.02.13 - שלחנו הערות לתקנון.

Bullet 3  26.02.13 - התקבל אישור משרד השיכון והבינוי המכיר בפרויקט כפרויקט עיבוי בינוי.

Bullet 3  27.02.13 - אדריכל קיבל הערות אחרונות מיועץ מיפוי לתקנון.

Bullet 3  28.02.13 - כל החומר להגשה מעודכנת הודפס ונחתם.

Bullet 3  01.03.13 - סטים נשלחו למועצה המקומית לאישורם.

Bullet 3  07.03.13 - חומר בוועדה לאחר אישור המועצה, התבקשנו להחתים מודד+ יועץ תנועה+ מהנדס פיתוח.

Bullet 3  13.03.13 - חומר נשלח לחתימת יועצים.

Bullet 3  14.03.13 - פגישה עם נציג המועצה, סוכם על הכנת כנס דיירים.

Bullet 3  22.03.13 - נשלח מייל חג שמח לדיירים.

Bullet 3  25.03.13- 02.04.13 - חג פסח.

Bullet 3  02.04.13 - חומר למצגת דיירים מוכן.

Bullet 3  07.04.13 - נסגר תאריך לכנס מול מרכז הבמה.

Bullet 3  09.04.13 - חומר על השולחן של מהנדס הוועדה. לאחר פגישה עם מהנדס הוועדה מסר כי מטפל בנושא

Bullet 3  14.04.13 - חומר לכנס נשלח למכון העתקות.

Bullet 3  15.04.13 - סיור במתחם ע"י נציג המנהלת + קונסטרוקטור.

Bullet 3  15.04.13 - הודעה במייל לכלל הדיירים על כנס דיירים מתוכנן.

Bullet 3  15.04.13 - התקבל אישור מ. הבריאות.

Bullet 3 24.04.13 -  אדריכל הפרוייקט התבקש לשנות מס' נתונים בתקנון התב"ע.

 

 

 Bullet 3 29.04.13 -  חומר מתוקן עבר לועדה לתכנון ובניה.

Bullet 3 30.04.13 - התקיים כנס וועדי בתים במרכז הבמה.

Bullet 3 16.05.13 -  חומר נבדק ע"י רפרנט הוועדה המקומית, מבקשים שנגיש את החומר מקוון (נוהל חדש).

Bullet 3 23.05.13 - חומר נמצא בקיוון, עם זאת יעבור למחוז.

Bullet 3 26.05.13 - כנס דיירים במרכז הבמה.

Bullet 3 30.05.13 - חומר עבר למחוז.

Bullet 3 02.06.13- התקיים כנס דיירים ברחבת הפרוייקט.

Bullet 3 09.06.13- התקיים כנס דיירים נוסף ברחבת הפרוייקט.

Bullet 3 13.06.13 - נקבע תאריך למפגש תכנוני במחוז.

Bullet 3 24.06.13 -  התקיים מפגש תכנוני במחוז, התקבל אישור לביצוע מס' תיקונים טכניים ולאחר מכן החומר יעלה לדיון במחוז.

Bullet 3 04.07.13 - חומר מעודכן עבר מאדריכל ליועץ הפיתוח להשלמה.

Bullet 3 07.07.13 - מפגש רכזים בנוכחות דורון בן דקון במשרדי המנהלת.

Bullet 3 16.07.13-  חומר מעודכן חזר מיועץ הפיתוח לאדריכל, ממתינים לדיון עם המועצה בסוגיה משפטית בנושא התקנון.

Bullet 3 24.07.13 - דיון כפול במועצה המקומית בנושא תקנון סופי לפני ההפקדה בנוכחות יועץ משפטי של המועצה, אדריכל המועצה אילן בר, ראש המנהלת, יועץ משפטי- מנהלת, אדריכל הפרוייקט.

Bullet 3 29.07.13 -  פגישה עם חברת עמידר בנושא הפרוייקט.

Bullet 3 31.7.13 - כנס דיירים נוסף ברחבת הפרוייקט.

** חופשת הקייץ +חגים **

Bullet 3 08.08.13-  התקבל אישור עקרוני מעמידר.

Bullet 3 08.08.13- תוכניות מתוקנות נשלחו מאדריכל.

Bullet 3 12.08.13 -  חומר עבר לבדיקת היועצת המשפטית של המועצה.

Bullet 3 28.08.13- חומר עבר לבדיקת מהנדס המועצה.

 

 Bullet 3 09.09.13 - מהנדס המועצה מבקש את בדיקתנו מול הוועדה המחוזית בדבר אופן רישום יעוד הקרקע באזור החניונים.

Bullet 3 30.9.13 – נשלח מייל עדכון לדיריים + נתלו שלטים בבניינים.

 Bullet 3 8.10.13 – לאחר דיון מול הוועדה המחוזית, מבא"ת ושיחות בין עו"ד המנהלת לעו"ד המועצה סוכם כי תתקיים פגישה בין כל הנוגעים בדבר לצורך מציאת פתרון הולם.
מאחר ומתקיימות בחירות, כל התהליך נדחה לאחר כניסת ראש המועצה החדש/ה לתפקיד.

Bullet 3 20.10.13 – נשלח מייל עדכון לדיירים.

Bullet 3 25.10.13 – נשלח מייל תזכורת לכנס דיירים.

Bullet 3 29.10.13 – התקיים כנס דיירים.

Bullet 3 7.11.13 – התקבל אישור מרשות המיסים כי הפרויקט מוכר כפרויקט עיבוי בינוי.

Bullet 3 15.11.13 – נשלח מייל עדכון לדיירים.

Bullet 3 4.12.13 – נשלח מייל עדכון לדיירים + נתלו שלטים בבניינים.

Bullet 3 25.12.13 – לאחר שנדרשנו להמתין 30 יום לכניסתה לתפקיד של ראש המועצה החדשה, בשיחה עם מהנדס המועצה סוכם מתווה להגשה.

Bullet 3 29.12.13 – תכניות נשלחו לאישור המבא"ת.

 Bullet 3 30.12.13 – מנהלת הפרויקט ביצעה סקירות בדירות שהזמינו סוקרים.

Bullet 3  3.1.14 – נשלח מייל עדכון לדיירים.

Bullet 3 6.1.14 – תכניות נשלחות לדפוס ומשם לחתימת כלל היועצים לפני ההגשה הסופית.

Bullet 3 6.1.14 - 20.01.14 – החתמת כל היועצים על סט תוכניות להגשה.

Bullet 3 21.1.14 – חומר עבר למהנדס המועצה לחתימה.

Bullet 3 24.1.14 – נשלח מייל עדכון לדיירים.

Bullet 3 27.1.14 – נמסר ע"י המועצה כי רוצים לקיים פגישת עבודה בדבר חניה והקמת חניונים תת קרקעיים.

Bullet 3 12.02.14 – התקיימה פגישה במועצה בנוכחות מהנדס המועצה, מר דורון בן דקון, יועצת משפטית - מועצה, יועץ משפטי - מנהלת ונציג המנהלת למטרת מציאת פיתרון בדבר חניות. סוכם על מתווה לבדיקת היועצים הכולל ביטול חניון מס' 3 וצמצום מס' חניות בסמוך לבית הכנסת.

Bullet 3 19.02.14 – פגישה עם יועץ התנועה למתן הסבר בדבר עדכון תכנית.

Bullet 3 21.02.14 – נשלח מייל עדכון לדיירים.

Bullet 3 10.03.14 – יועץ תנועה שלח תכנית מעודכנת לאדריכל הפרוייקט.

Bullet 3 14.03.14 – נשלח מייל עדכון לדיירים.

Bullet 3 19.03.14 – אדריכל הפרוייקט עדכן רקע ושלח ליועץ הפיתוח תכנית.

Bullet 3 26.03.14 – יועץ הפיתוח מעדכן סט תכניות ומעביר ליועץ תנועה לעדכון רקע סופי לפני הדפסה והגשה לרשות.

Bullet 3 26.3-14.4.14 – עברו 2 סטים עם עדכונים בין יועץ הפיתוח לאדריכל הפרוייקט.

Bullet 3 14.4-22.4.14 – פסח.

Bullet 3 22.04-30.4.14 – עברו עוד 2 סטים עם עדכונים של הפיתוח בין יועץ הפיתוח לאדריכל הפרוייקט.

Bullet 3 30.4-16.5.14 – לאחר שיועץ התנועה קיבל תוכנית מעודכנת מיועץ הפיתוח, עברו 2 סטים בין יועץ התנועה לאדריכל הפרויקט.

Bullet 3 30.4-16.5.14 – עבר סט סופי להדפסה בין יועץ התנועה לאדריכל הפרויקט.

Bullet 3 16.05-29.5.14– עבר סט סופי מיועץ הפיתוח לאדריכל הפרויקט.

Bullet 3 29.05-10.06.14– ארגון תוכניות יועצים להדפסה.

Bullet 3 11.6-16.6.14– עריכת תוכניות סופית ושליחתן להדפסה.

Bullet 317.06-23.6.14– החתמת כלל היועצים על גבי תוכניות.

Bullet 3 24.6-02.07.14– החתמת מועצה ע"ג התוכניות.

Bullet 3 03.07.14– תוכנית ממ/5135 (מבא"ת 455-0153890) הוגשה חתומה ע"י כל הגורמים לועדה לתכנון ובניה מצפה אפק.

Bullet 3 31.07.14– לאחר חודש של טלפונים, מיילים והמצאת מסמכים וסיכומי פגישות קודמים בין המנהלת לוועדה המקומית, סוכם על תיאום פגישת עבודה בין מהנדס המועצה למהנדס הוועדה לסיכום לתנאי אישור הוועדה המקומית והעברת התכנית לוועדה המחוזית.

Bullet 3 11.8.14– התקיימה פגישת עבודה עם מהנדס הוועדה, מהנדס המועצה, אדריכל הפרויקט ויו"ר מנהלת הפרויקט לתיאום התהליך, הגענו לסיכום ונדרש המצאת מסמך נוסף ע"י שמאי הפרויקט.

Bullet 301.9.14– המסמך המבוקש נחתם ע"י שמאי הפרויקט לאחר שקיבל את כל החומר הנדרש מאדריכל הפרויקט לרבות עדכון תקנון התכנית (תהליך טכני שלוקח כשבועיים).

Bullet 3 03.9.14– תקנון + מכתב הועבר לאישור המועצה טרם העברתו לוועדה.

Bullet 3 10.9.14– כל החומר נחתם ע"י המועצה (היו בחופש כשבועיים) והועבר לוועדה המקומית מצפה אפק.

Bullet 3 23.9.14– לאחר בדיקת החומר נמסר כי יועץ משפטי של הוועדה מבקש מסמך אחר הנוגד את סיכום הפגישה האחרונה.

Bullet 3 24.9.14– תחילת חגי תשרי.

Bullet 3 30.9.14– בשיחה עם מהנדס המועצה נמסר כי פנה למהנדס הוועדה לבדיקה נוספת של הנושא ויעדכן לאחר החג.

Bullet 3 12.10.14– לאחר שיחה עם דורון בן דקון ובתיאום עם מהנדס המועצה, לאחר חג הסוכות תיקבע פגישה נוספת רבת משתתפים על מנת לסיים עם התהליך מול הוועדה המקומית ולקבל את אישורה (שכבר התקבל בעבר מס' פעמים) ולהכניס את התכנית סוף סוף לוועדה המחוזית.

Bullet 3 23.10.14– נקבעה פגישה רבת משתתפים לתאריך 29.10.14.

Bullet 3 29.10.14– הפגישה בוטלה באותו היום בעקבות מחלה של אחד המשתתפים.

Bullet 3 02.11.14– נקבעה פגישה חדשה לתאריך 26.11.14.

Bullet 3 26.11.14– התקיימה פגישת עבודה רבת משתתפים בנוכחות ראש המועצה גב' ליזי דלריצ'ה, מר דורון בן דקון, מהנדס המועצה אדריכל אילן בר ועוד משתתפים רבים. מטרת הפגישה: תיאום עמדות לקידום הליך הרישוי, בפגישה הגענו להבנות בדבר קידום ההליך ותיאום עמדות.

Bullet 3 09.12.14– קיבלנו את דף ההערות מהועדה לעדכון החומרים.

Bullet 3 18.12.14– התקיימה פגישה בין אדריכל הפרויקט למהנדס הועדהלתיאום עמדות.

Bullet 3 24.12.14– החומרים סיימו עדכון ועברו למבא"ת (מערכת בדיקת תוכניות אוטומאטית בטרם הדפסה).

Bullet 3 28.12.14– החומרים הודפסו ונשלחו לסבב חתימות, עם החתמת כל הנוגעים הדבר החומרים יוחזרו לועדה להמשך טיפול.

Bullet 3 15.01.15– גרסה להגשה אושרה ע"י מפקח הוועדה, תכניות הודפסו ונשלחו לחתימת היועצים.

Bullet 3 03.02.15– התכניות נחתמו ע"י היועצים השונים ונשלחות למועצה.

Bullet 3 11.02.15– תכניות נחתמו ע"י המועצה ונשלחות לוועדה.

Bullet 3 16.02.15– התכניות אושרו ע"י מפקח הוועדה.

Bullet 3 17.02.15– תכניות נחתמו ע"י מהנדס הוועדה.

Bullet 3 24.02.15– תכניות הוגשו לוועדה המחוזית.

Bullet 3 03.03.15– בקשה נמצאת בארכיון לבדיקת תכולת המסמכים.

Bullet 3 15.03.15– בקשה עברה לבודקת התכניות.

Bullet 3 22.03.15– בקשה עברה לראש צוות לבדיקה נוספת.

Bullet 3 24.03.15– התקבל טופס בדיקת תנאי הסף, יש להשלים מס' מסמכים לרבות עדכון מס' מסמכים נוספים.

Bullet 3 29.03.15– תתואם פגישת עבודה בין אדריכל הפרויקט לראש הצוות לצורך הבהרת הפרטים על מנת שהיועצים יעדכנו חומר פעם אחת ע"פ דרישת הוועדה.

Bullet 3  03.04.15-12.04.15– פסח, חג שמח וכשר.

 

Bullet 3 14.04.15– אדריכל הפרויקט נפגש עם מנהל צוות בוועדה המחוזית, מנהל הצוות ביקש מסמך מהמועצה בנושא התחדשות עירונית בכלל הישוב.

Bullet 3 19.04.15– כל החומרים עודכנו ע"פ הנחיית הוועדה למעט המכתב שנמצא בתהליך עריכה (דורש התייחסות של היועצת המשפטית ומהנדס המועצה).

Bullet 3 06.05.15– התבקשנו ע"י המועצה להעביר מס' נתונים.

Bullet 3 10.05.15– נתונים עברו למועצה.

Bullet 3 11.05.15– יצא מכתב מהמועצה ע"פ בקשת הוועדה המחוזית.

Bullet 3 26.05.15– מכתב סופי לאחר מס' עדכונים הוחתם ועבר אלינו.

Bullet 3 27.5.15– תכניות לאחר עריכה הוגשו לוועדה המחוזית.

Bullet 3 03.06.15– אדריכל הפרויקט נפגש עם מנהל צוות מרכז בוועדה המחוזית לקידום הפרויקט.

Bullet 3 22.06.15– אדריכל הפרויקט נפגש פעם נוספת עם מנהל צוות מרכז (שהיה חולה כשבועיים), מנהל הצוות העביר את החומרים לבדיקת היועץ המשפטי של הוועדה.

Bullet 3 07.07.15– מנהל הצוות והיועץ המשפטי עדיין לא נפגשו.

Bullet 3 14.07.15– כנ"ל.

Bullet 3 14.04.15– אדריכל הפרויקט נפגש עם מנהל צוות בוועדה המחוזית, מנהל הצוות ביקש מסמך מהמועצה בנושא התחדשות עירונית בכלל הישוב.

Bullet 3 30.07.15– לאחר מס' רב של טלפונים ניגשנו פעם נוספת לוועדה, התוכניות בבדיקה.

Bullet 3 04.08.15– מנהל הצוות בחופשה.

Bullet 3 10.08.15– מנהל הצוות נפגש עם היועץ המשפטי, החומר ייכנס לדיון בוועדה.

Bullet 3 17.08.15– הוועדה ביקשו לקבל מסמכים אחרונים, קיבלו.

Bullet 3 20.08.15– התבשרנו באופן רשמי כי התכנית נרשמת לדיון בוועדה.

Bullet 3 25.08.15– עדכנו כי יש חלופת תפקידים במחוז, לא ידוע מתי יהיה הדיון.

Bullet 3 08.09.15– ניגשנו פעם נוספת לוועדה, מתכנן המחוז לא היה.

Bullet 3 17.09.15– עודכנו כי מבקשים לקיים פגישת עבודה בוועדה לצורך מענה על מס' שאלות טרם הוועדה.

Bullet 3 21.09.15– עדכנו אותנו כי תאריך הוועדה 12/10/15 והתכנית משובצת לוועדה.

Bullet 3 12.10.15– התקיים דיון בתכנית בוועדה המחוזית !!!

Bullet 3 19.10.15– קיבלנו את פרוטוקול הוועדה האומר כי התכנית אושרה.

Bullet 3 28.10.15– אדריכל הפרויקט נפגש עם אדריכל המחוז לצורך קבלת הבהרה בנושא שינוי מס' מקומות חניה.

Bullet 3 04.11.15– יועץ התנועה קיבל החומר והבקשה לעדכון התכניות.

Bullet 3 10.11.15– קיבלנו תכניות מעודכנות מיועץ התנועה והעברנו חזרה לאדריכל לעדכון תכניות המקור.

Bullet 3 18.11.15– האדריכל הפרויקט מעדכן התכניות ומעביר ליועצים לצורך החלפת רקע תכנית.

Bullet 3 19.11.15– נציג המנהלת נפגש עם אדריכל הפרויקט.

Bullet 3 29.11.15– אדריכל סיים לעדכן תכנית ושלח את החומר לאישור המערכת הממוחשבת.

Bullet 3 1.12.15– התקבל האישור.

Bullet 3 03.12.15– תכניות נשלחו לחברת המדידות לבדיקת שטחי האדריכל.

Bullet 3 14.12.15– חברת המדידות שלחה אישור לתכנית.

Bullet 3 16.12.15– אדריכל ביצע עוד עדכון בתכנית ושלח לאישור המודד פעם נוספת.

Bullet 3 17.12.15– תכנית אושרה ע"י המודד ונשלחה ליועץ פיתוח להחלפת הרקע של התכנית שלו.

Bullet 3 24.12.15– יועץ הפיתוח שלח תכנית סופית.

Bullet 3 25.12.15– תכנית נשלחה ליועץ התנועה לעדכון הרקע שלו בקרע הסופי.

Bullet 3 27.12.15– יועץ התנועה שלח תכנית סופית.

Bullet 3 04.01.16– אדריכל ביקש מיועץ הפיתוח עדכון קטן.

Bullet 3 07.01.16– יועץ הפיתוח החזיר מתוקן לאדריכל.

Bullet 3 10.01.16– תכנית נשלחה לבדיקה סופית של המערכת הממוחשבת + התקבל אישור.

Bullet 3 11.01.16– התכנית המעודכנת עם כל הנספחים של היועצים הוגשה לבדיקת הוועדה המחוזית !!!

Bullet 3 19.01.16– החומר עבר למהנדסת האזור.

Bullet 3 26.01.16– בביקור אדריכל הפרויקט במחוז, המהנדסת בחופשת מחלה.

Bullet 3 01.02.16– לאחר מס' שיחות וביקור בוועדה המחוזית, המהנדסת  מסרה כי החומר נכנס לבדיקה ובתוך כשבוע תהיה תשובה.

Bullet 3 08.02.16– בביקור אדריכל הפרויקט בוועדה מסרה כי עדיין לא סיימה בדיקת התכנית.

Bullet 3 15.02.16– לאחר מס' מיילים וביקורים בוועדה פנינו למתכננת המחוז.

Bullet 3 18.02.16– התקבל מסמך הערות מהנדסת האזור.

Bullet 3 24.02.16– אדריכל הפרויקט ביקר במחוז לצורך בירור מס' נושאים.

Bullet 3 07.03.16– אדריכל הפרויקט נפגש עם המהנדסת שמסרה כי צריכה לברר נושא אחד מול ראש הצוות שלה.

Bullet 3 15.03.16– המהנדסת סיימה את תפקידה במחוז, אדריכל הפרויקט נפגש עם ראש הצוות שביקש לקבל מסמך מסודר והבטיח לטפל בנושא במהירות.

Bullet 3 19.03.16– מסמכי הפרויקט בליווי מסמך מקדים נשלחו לראש הצוות במשרד הפנים בבקשה לפגישה דחופה.

Bullet 3 20.03.16– אדריכל הפרויקט ניגש לראש הצוות לצורך תיאום פגישה.

Bullet 3 27.03.16– אדריכל הפרויקט ממשיך לנסות לתאם את הפגישה.

Bullet 3 02.04.16– פנינו למס' גורמים שיסייעו בתיאום הפגישה.

Bullet 3 10.04.16– ראש הצוות חזר מחופשה, ניגשנו ותיאמנו פגישה.

Bullet 3 13.04.16– התקיימה הפגישה בנוכחות מהנדסת התיק החדשה עברנו על הפרוטוקול ותאמנו עמדות כך שנעדכן התקנון ע"פ הצורך ועם הכנסתו הוא יאושר ויעבור לשלב ההפקדה והפרסום.

Bullet 3 21.04.16– אדריכל הפרוייקט סיים את העדכון כולל קבלת אישור ממבא"ת (מערכת קליטת הבקשות), החומר מוכן להגשה ויוגש מיד לאחר חוה"מ פסח.

Bullet 3 01.05.16– חזרו מחוהמ"פ, חומר הוכנס לבדיקת התכניות לאישור להפקדה.

Bullet 3 04.05.16– ביקשתי מדורון בן דקון לנסות לסייע מול הוועדה.

Bullet 3 15.05.16– בפגישה נוספת עם בודקת התכניות הבנו כי בעקבות לחץ של החגים אינה מתכוונת לבדוק בקרוב.

Bullet 3 16.05.16– לאחר לחץ נוסף עודכנו כי התכנית עברה לבודקת חדשה שתהיה זמינה לטיפול בפרויקט (רביעית במספר מתחילת הפרויקט).

Bullet 3 22.05.16– היינו אצל הבודקת החדשה והסבנו התכנית.

Bullet 3 23.05.16– התקבל האישור המיוחל להכין סטים להפקדה.

Bullet 3 26.05.16– סטים חתומים ע"י כל היועצים הוכנסו לוועדה.

Bullet 3 02.06.16– עודכנו כי 2 תכניות יצאו ללא חתימת מים (חותמת של המערכת).

Bullet 3 16.06.16– כל החומרים נבדקו סופית ואושרו, נשלח להכנת נוסח פרסום.

Bullet 3 26.06.16– נוסח פרסום לקראת סיום הכנה.

Bullet 3 06.07.16– נוסח הפרסום מוכן ועבר לסבב חתימות.

Bullet 3 12.07.16– נוסח הפרסום עדיין בחתימות.

Bullet 3 18.07.16– נציגת הוועדה המחוזית עדכנה כי נוסח הפרסום מוכן.

Bullet 3 19.07.16– התקבל נוסח הפרסום החתום.

Bullet 3 20.07.16– הליך הפרסום בוצע.

Bullet 3 21.07.16– התחילה ספירת ימי פרסום (למשך 60 ימים).

Bullet 3 24.07.16– תיק הפרסום הוגש לוועדה.

Bullet 3 27.07.16– פנינו לוועדה המקומית לוודא כי הפרסום תקין ולא חסרים מסמכים.

Bullet 3 31.07.16– נציג המנהלת שוחח עם אורלי מהוועדה המקומית לוודא כי לא חסר שום מסמך לפרסום.

Bullet 3 09.08.16– בבדיקה מול הוועדה המחוזית, נכון לרגע זה אין התנגדויות.

Bullet 3 07.09.16– בבדיקה מול הוועדה המחוזית, נכון לרגע זה אין התנגדויות.

Bullet 3 26.09.16– נציג המנהלת ניגש לוועדה המחוזית וצילם את ההתנגדויות שהתקבלו.

Bullet 3 09.10.16– התקבלה הזמנה לדיון בהתנגדויות הפרויקט לתאריך 13.11.16.

Bullet 3 13.11.16– התקיים דיון בהתנגדות הפרויקט, התנגדות של 4 דיירים מאותו הבניין, מצד שני נוכחו אדריכל הפרויקט, עו"ד מלווה, שמאית הפרויקט וזיוון.

Bullet 3 14.11.16– זיוון שוחח עם מהנדס המועצה וביקש לתאם פגישת עבודה דחופה עם כל הנוגעים בדבר לרבות מהנדסת הוועדה המקומית החדשה וראש המועצה.

Bullet 3 15.11.16– תואמה פגישת היכרות בין מהנדסת המועצה לראש המועצה ואנשי המקצוע של הפרויקט לתאריך 22.11.16.

Bullet 3 16.11.16– זיוון שוחח עם מהנדס המועצה שביקש לתאם פגישת עבודה עם מהנדסת הוועדה המקומית ולהציג לה את הפרויקט.

Bullet 3 20.11.16– זיוון נפגש עם מהנדסת הוועדה המקומית, מטרת המפגש היה מתן הסבר מפורט למהנדסת החדשה על הפרויקט.

Bullet 3 22.11.16– התקיימה פגישת עבודה במשרדה של ראש המועצה גב' ליזי דלריצ'ה, בנוכחות מהנדס המועצה, מהנדסת הוועדה, אדריכל הפרויקט, עו"ד הפרויקט וזיוון, מטרת הפגישה – היכרות בין כל אנשי הפרויקט.

Bullet 3 28.11.16– התקבלה החלטת הוועדה המחוזית, התבקשו מס' עדכונים ולא הייתה התייחסות להתנגדויות השכנים.

Bullet 3 29.11.16– התקיים כנס דיירים בנוכחות ראש המועצה גב' ליזי דלריצ'ה, מר דורון בן דקון, עו"ד מלווה של הפרויקט וזיוון נציג המנהלת.

Bullet 3 10.12.16– תואמה פגישת עבודה עם מהנדסת הוועדה המקומית לסגירת פרטים אחרונים בתקנון.

Bullet 3 12.12.16– זיוון נפגש עם אדריכל הפרויקט בנושא טבלאות השטחים של התקנון.

Bullet 3 18.12.16– התקיימה פגישת עבודה עם אדריכל הפרויקט ומהנדסת הוועדה המקומית בנושא טבלאות השטחים, המהנדסת ביקשה להטמיע מס' נושאים בתקנון ולוודא כי המועצה מאשרת נוסח סופי.

Bullet 3 21.12.16– התקיימה פגישת עבודה בין יועצי הפרויקט למהנדס והיועצת המשפטית של המועצה.

Bullet 3 15.01.17– התקיימה פגישה נוספת בעניין, נציגי המועצה ביקשו שנבדוק מס' נושאים.

Bullet 3 09.03.17– במהלך תקופה זו עברו מיילים רבים להסדרת התקנון ומסמכי ההתחייבות כך שיהיו מקובלים על המועצה לרבות הסדר שלביות הפרויקט, בתאריך זה התקבל אישור כי התקנון ומסמכי ההתחייבות מספקים וניתן לקדמם לאישור הוועד המחוזית.

Bullet 3 12.03.17– תקנון מעודכן עבר למהנדסת הרישוי.

Bullet 3 28.03.17– לאחר מס' פגישות עם מהנדסת הרישוי, מסרה כי אינה תגיע לטפל בתיק בקרוב ולכן תבקש להעבירו למהנדסת רישוי אחרת במחלקה.

Bullet 3 03.04.17– התקנון עבר לבדיקת מהנדסת רישוי חדשה.

Bullet 3 06.04.17– מהנדסת הרישוי תתפנה לטיפול בהקדם.

Bullet 3 18.04.17– חזרנו מחופשת פסח.

Bullet 3 20.04.17– החומר עבר לדיון סופי ע"י כלל נציגי הוועדה ויתקיים ב-23.4.17.

Bullet 3 03.05.17– התקבלה החלטת הוועדה המחוזית לאשר את המשך הפרויקט לקבלת תוקף ולדחיית התנגדויות הדיירים.

Bullet 3 10.05.17– קיבלנו אישור מהנדסת להגשת התקנון הסופי.

Bullet 3 18.05.17– נשלח למהנדסת תשריט סופי לפני הדפסת סטים לחתימות.

Bullet 3 24.05.17– התקבל אישור ממהנדסת הרישוי להכניס סטים סופיים לקבלת תוקף לתכנית.

Bullet 3 29.05.17– סטים נשלחו להדפסה.

Bullet 3 04.06.17– הסטים נשלחו לחתימות כלל היועצים.

Bullet 3 08.06.17– כל היועצים חתמו, חומר עבר לחתימת המועצה.

Bullet 3 11.06.17– המועצה מבקשת להכניס סעיף שהושמט לבקשת הוועדה המחוזית בנושא הבטחת היזם להקמת החניונים, ביקשנו את עזרתו של דורון בן דקון לפתור את הבעיה.

Bullet 3 18.06.17– מהנדס המועצה נפגש עם בכירה בוועדה המחוזית בנושא.

Bullet 3 22.06.17– הוועדה המחוזית אינה מסכימה להוספת הסעיף המבוקש, בתיאום מהנדס המועצה עם היועצת המשפטית של המועצה וראש המועצה יוכן מסמך שיחתם בין המועצה למנהלת הפרויקט להתחייבות הקמת החניונים ע"ח היזם כפי שתואם עוד בתחילת הפרויקט.

Bullet 3 29.06.17– החלה העברת טיוטות בין מנהלת הפרויקט למועצה.

Bullet 3 12.07.17– המסמך נחתם ע"י המנהלת והועבר למועצה.

Bullet 3 16.07.17– מנהלת הפרויקט העבירה את מכתב עליו אמורה המועצה לחתום.

Bullet 3 17.07.17– המועצה אמורה לחתום על המסמך וכל החומר הסופי (תשריטים + תקנון + הצהרות יועצים) יועבר לוועדה המחוזית לקבלת תוקף לתב"ע.

 


 

 

 

שלח לחבר
 

החברה לחיזוק מבנים
טל':   089316129
פקס 089316128
כתובת: רח' פארן 4, יבנה.


משלוח דואר: ת.ד 719, מיקוד 76100 רחובות
e-mail: info@hizuk.co.il

 
בניית אתרים - סטפ נט בע''מ   |   קידום אתרים באינטרנט