שאלת הרוב הדרוש – פרוייקט פינוי בינוי לעומת תמ"א 38

 
 

 שאלת הרוב הדרוש – פרוייקט פינוי בינוי לעומת תמ"א 38

מטרת פרויקטי פינוי בינוי ולמולו תמ"א 38 הם שינוי וטיוב מבנים, על מנת שיתאימו לאופן הבניה המודרני, יעמדו איתנים בפני איתני הטבע (בדגש על רעידות אדמה), ויאפשרו לדייריהם לגור בנכסים שערכם גבוה יותר. הבעיה במימוש פרויקטים אלה נובעת מהצורך לקבל את הסכמת רוב דיירי הבניין לפרויקט, הסכמה שלא תמיד קל לקבלה, לנוכח העובדה כי מרבית האנשים חוששים (ובצדק מסוים) לשיפוצים בסדר גודל משמעותי בנכסיהם האישיים, וכן ההבנה כי איכות חייהם עתידה להיפגע בזמן העבודה. את עקרונות הרוב לפרויקטי תמא 38 הבאנו כבר, הפעם נתמקד ברוב הנדרש למימוש פרויקטי פינוי בינוי.

להלן עקרונות הרוב הנדרש לאישור פרויקט פינוי בינויחיזוק מבנים

1. מדובר בבנין בן 4 קומות או יותר, שהוכרז כפרויקט פינוי בינוי
2. 80% מהדיירים מסכימים לפרויקט פינוי בינוי , ובלבד ש-75% משטח דירותיהם גובל ברכוש המשותף של הבניין.
3. 20% הנותרים שאינם מסכימים לפרויקט עושים זאת מטעמים בלתי סבירים. טעמים הנחשבים סבירים הם כאלה המצביעים על כך שפרויקט פינוי בינוי אינו כדאי לדייר, או כאשר הוא אינו מקבל תחלופת מגורים הולמת ושווה למגוריו הנוכחיים, או שיש לו נסיבות אישיות המונעות ממנו להסכים לביצוע הפרויקט.
4. על פי חוק פינוי בינוי , ניתן לתבוע את 20% הדיירים המסרבים לפרויקט לתשלום פיצויים לשאר דיירי הבניין, אולם בית המשפט יכול להחליט שלא להחיל פיצויים אלה, אם לדיירים המסרבים אין אפשרות לשלמם.

על פי הנאמר לעיל, מטרתו של חוק פינוי בינוי לאפשר ככל יכולתו את ביצוע הפרויקטים, ולמנוע מדיירים בודדים למנוע את הוצאתו לפועל. עם זאת, ציון המונחים "סיבה סבירה" או "סיבה בלתי סבירה" מעומעם ומשאיר מקום רב לפרשנות בית המשפט, הנדרש לפשר בין הדיירים המעוניינים בפרויקט ובין הדייר הסרבן, שלמעשה אי אפשר לחייב אותו לקחת חלק בפרויקט המשפיע ישירות על נכסיו האישיים, אם אינו מעוניין בכך.

מה ההבדלים בין עקרונות הרוב בין הפרויקטים ?

בהשוואה מספרית בין החוקים המתייחסים לשתי התוכניות, עולה כי הרוב הנדרש למימוש פינוי בינוי גדול יותר מהרוב הנדרש למימוש תמ"א 38 – נתון הגיוני לנוכח השוני במימוש בין הפרויקטים, שהלא בעת פינוי בינוי מדובר על פינוי מלא של דיירי הבניין, מה שללא ספק מהווה גורם המערער יותר את הלך החיים שלהם.
עם זאת, בפועל, גם בפרויקטי תמא 38 בהם אין הסכמה של כל דיירי הבניין, נדרש לקבל אישור מיוחד של העירייה להוצאת הפרויקט לפועל. בשני המקרים, האידיאל הוא לנסות לשכנע את דיירי הבניין הסרבנים בחשיבות הפרויקט, על מנת שלא לעכב את ביצועו, ואף להציע פיצויים כספיים או אחרים, על מנת להניח את דעתם של דיירים שחשים כי מימוש הפרויקטים לא יפעל לטובתם.

שלח לחבר
 

החברה לחיזוק מבנים
טל':   089316129
פקס 089316128
כתובת: רח' פארן 4, יבנה.


משלוח דואר: ת.ד 719, מיקוד 76100 רחובות
e-mail: info@hizuk.co.il

 
בניית אתרים - סטפ נט בע''מ   |   קידום אתרים באינטרנט