כיצד מתקבלת ההחלטה על פינוי בינוי ומי עומד מאחוריה ?

 
 

 כיצד מתקבלת ההחלטה על פינוי בינוי ומי עומד מאחוריה ?

פרויקטי פינוי בינוי נועדו למתחמים בתוככי שכונות עירוניות, בהן לא מבוצע ניצול נכון של חיזוק מבניםהקרקע, לרוב עקב בנייה ישנה וארכאית. האוכלוסייה המתגוררת בבניינים אלה היא לרוב ברמה סוציו אקונומית נמוכה, שאפשרויות שדרוג המגורים שלה נמוכות במיוחד. פינוי בינוי נועד בדיוק בשביל זה – גם לאפשר לדיירים לשפר את סביבת המגורים שלהם כמו גם את התשתיות הסביבתיות, ולאפשר לרשות המקומית לשפר את מראה העיר, ליצור איחוד בין שכונות המגורים המצויות בה, ולמשוך לעיר קבלנים ויזמים, המפיקים רווח כלכלי נאה ממימוש פינוי בינוי באותו מתחם.
על מנת להוציא לפועל פרויקט פינוי בינוי, יש לקבל החלטה על הוצאה לפועל של פרויקט זה. לשם קבלת ההחלטה, קיימים שלושה מסלולים, אותם נציג במאמר זה.

קבלת החלטה על פינוי בינוי לפי החוק

חוק פינוי בינוי נחקק בשנת 1965, על פיו הוקמה רשות ממשלתית האמונה על ייזום פרויקטי פינוי בינוי  באזורים בהם יש בניה ישנה וארכאית. פעילות הרשות מבוצעת תחת שרביטו של שר הבינוי והשיכון, או כל אדם אחר שמינה לתפקיד. הליך זה מצוי בשליטה מוחלטת של הממשלה המחליטה ויוזמת פרויקטי פינוי בינוי, כאשר החוק מגדיר כי לכל אדם המתגורר באותו מתחם, יש זכות להתנגד למימוש הפרויקט, אולם לרשות הממשלתית יש סמכות ויכולת לפנות בכוח כל אדם שמתנגד, ואף לנקוט נגדו בעונש מאסר. בתקופת פרויקט פינוי בינוי יפונו דיירי המבנים מהשכונה, ויקבלו דיור חלופי במימון ממשלתי מלא.

קבלת החלטה על פינוי בינוי על פי חוק התכנון והבניה, סעיף 33א

על פי סעיף 33 א לחוק התכנון והבניה, יכולה הרשות הממשלתית שהוזכרה בסעיף הקודם להכריז על מתחם כעל פרויקט פינוי בינוי , בצו שתוקפו ל-6 שנים, שניתן להאריכו במידת הצורך. בעת ביצוע הפרויקט על פי מסלול זה, האחריות האופרטיבית על ביצועו אינה מצויה בידי הממשלה כפי שהיה במימוש הפרויקט על פי חוק פינוי בינוי ,  כי אם בידי יזם הפרויקט, המניע את אותו למול ועדות התכנון, ומקבל תגמול כספי על כך (לרוב בצורת הקלות מס). יזם הפרויקט יכול להיות בעל גב ממשלתי, או יזם פרטי לכל דבר ועניין.
קבלת החלטה על פינוי בינוי לפי חוק המקרקעין
על פי מסלול זה, ההכרזה על פינוי בינוי אפשרית על ידי דיירי המתחם עצמו או על ידי יזם פרטי אליו פנו. גם מסלול זה טומן בחובו הקלות כלכליות רבות על מנת לזכות בשיתוף הפעולה של יזמים לנושא, על אף שההטבות מוגבלות יותר, בכדי שלא לגרום לניצול יתר שלהן על ידי משקיעים הקשורים לתהליך. קיימות חברות רבות המעוניינות בייזום פרויקטים כאלה, ומומלץ לדיירים לבדוק את ניסיונן היטב, בטרם יבחרו בהם למימוש הפרויקט.

שלח לחבר
 

החברה לחיזוק מבנים
טל':   089316129
פקס 089316128
כתובת: רח' פארן 4, יבנה.


משלוח דואר: ת.ד 719, מיקוד 76100 רחובות
e-mail: info@hizuk.co.il

 
בניית אתרים - סטפ נט בע''מ   |   קידום אתרים באינטרנט