כיצד מתמודדים עם דיירים סרבניים, במסגרתו של פינוי בינוי?

 
 

 כיצד מתמודדים עם דיירים סרבניים, במסגרתו של פינוי בינוי?

פינוי בינוי, הנקרא גם פרויקט "התחדשות עירונית", הינו בין הפרויקטים המדוברים ביותר בשנים האחרונות. במסגרתו של פרויקט פינוי בינוי הורסים את בתי המגורים ובונים במקומם מבני מגורים חדשים. השטחים, במסגרתו של פינוי בינוי, כוללים, בדרך כלל, שכונות ישנות במיוחד, שכונות צפופות או כאלו בעלות אוכלוסייה קשת יום. במהלך פרויקט פינוי בינוי זכאים הדיירים לדיור חלופי. אולם, ולמרות יתרונותיו המשמעותיות של פרויקט פינוי בינוי, נתקלים, לא אחת, יזמי הפרויקט וכן הדיירים האחרים בדיירים סרבניים. מהם דיירים סרבניים, אילו סיבות נחשבות כסיבות מוצדקות לסרב להשתתפות בפרויקט זה וכיצד על הדיירים המסכימים לפרויקט לפעול כדי להתמודד אל מול הדיירים הסרבניים? על כך, בכתבה הבאה.


כיצד מוגדרים דיירים סרבניים במסגרת פינוי בינוי

לצורך השתתפות בפרויקט פינוי בינוי נדרש רוב של 80 אחוזים לפחות מכלל הדיירים בבניין או בקבוצת הבתים המשותפים, אליהם מתייחס פינוי בינוי זה. מתוך קבוצה זו, נדרש רוב של 67 אחוזים של דיירים מכל בניין. במסגרתו של פרויקט פינוי בינוי מוגדרים "דיירים סרבניים" כל אלה המסרבים לפרויקט, סירוב שאיננו סביר. במקרים אלה, רשאים הדיירים, שנעתרו לפרויקט, להפעיל כנגד הדיירים הסרבניים תביעת נזיקין. אולם, לעיתים ישנם דיירים המסרבים לפרויקט מסיבות "סבירות". סיבות סבירות, יכולות להיות סיבות כמו למשל, במקרים בהם עסקת פינוי בינוי איננה כדאית כלכלית למסרב, לא הוצעו לו מגורים חלופיים עד להשלמת בנייתו של הבניין החדש במסגרת פינוי בינוי, או המגורים החלופיים שהוצעו אינם מתאימים לו בשל סיבות שונות, כמו מוגבלות שאיננה מאפשרת מגורים בהם וכדומה.


כיצד יכולים דיירי הבניין להתמודד אם מול המסרבים לפרויקט פינוי בינוי

דיירי הבניין המסכימים לפרויקט פינוי בינוי, יכולים לפעול בדרכים משפטיות כנגד סרבני הפרויקט, כמו תביעת נזיקין, כאמור. אולם בטרם בחירתם בצעד זה, יכולים הדיירים להיעזר בשירותיו של שמאי מטעמו של פרויקט פינוי בינוי, לצורך בדיקת כדאיותו הכלכלית של הפרויקט, ובתנאי שמדובר בלפחות 67 אחוזים מכלל בעלי הדירות המשתתפות בפרויקט פינוי בינוי. לצורך מינוי שמאי, עליהם לפנות אל יושב ראש הוועדה להתחדשות עירונית, האחראי, בין היתר, על מינוי של שמאי לשם בדיקה זו.

אופן פיצויים של הדיירים, המסכימים להשתתף בפרויקט פינוי בינוי

לאחר פנייתם של הדיירים, במסגרת פינוי בינוי, אל בית המשפט לצורך תביעתם את הדיירים המסרבים בגין נזיקין, לאור הנזק הנגרם להם בשל אי הסכמתם להצטרף לפרויקט, יכול בית המשפט לקבוע על פיצויים של הדיירים המסכימים. כחלק משיקוליו לקביעת הפיצויים, יתייחס בית המשפט להיבטים הקשורים לגובה הנזק שנגרם לבעלי הדירות שהסכימו לפרויקט פינוי בינוי, לנסיבות העסקה השונות וכן ליכולתם של הדיירים הסרבנים לשאת בנזק שנקבע.

שלח לחבר
 

החברה לחיזוק מבנים
טל':   089316129
פקס 089316128
כתובת: רח' פארן 4, יבנה.


משלוח דואר: ת.ד 719, מיקוד 76100 רחובות
e-mail: info@hizuk.co.il

 
בניית אתרים - סטפ נט בע''מ   |   קידום אתרים באינטרנט