בינוי פינוי – כיצד ניתן להתמודד אל מול דייר סרבן?

 
 

 בינוי פינוי – כיצד ניתן להתמודד אל מול דייר סרבן?

על פי בדיקות שבוצעו, נמצא כי מעטים הם המבנים הלוקחים חלק במסגרתו של פרויקט בינוי פינוי, וזאת למרות שהוכרזו על ידי משרד השיכון כמתחמים הצפויים להשתתף במסגרתו של פרויקט זה. אחת הסיבות, כפי שטוענים היזמים, הקבלנים ואף הממשלה, לכך שבניינים רבים אינם משתתפים בפרויקט בינוי פינוי, הינה דיירי הבניינים עצמם. מכיוון שישנו צורך בלפחות 80 אחוזים מכלל דיירי הבניין שיביעו את הסכמתם בהשתתפות בפרויקט בינוי פינוי, וכי רבים המקרים בהם לא קיים רוב זה, בניינים רבים אינם נהנים מיתרונותיו של פרויקט בינוי פינוי. אולם, במסגרתו של חוק מיוחד, המתייחס לדיירים סרבנים, שאינם מסכימים להשתתף בפרויקט בינוי פינוי, יכולים דיירי הבניין, שהביעו את נכונותם להשתתף בפרויקט, לתבוע בתביעת פיצויים את הדיירים הסרבנים. דיירים אלה, המסרבים להשתתף בפרויקט מסיבות הנחשבות כבלתי סבירות, יידרשו לשאת באחריות בגין הנזקים העלולים להיגרם לדיירים המעוניינים להשתתף בפרויקט בינוי פינוי.

מי הם הדיירים המסרבים להשתתף בפרויקט בינוי פינוי

קיימים סוגים שונים של דיירים סרבניים, במסגרתו של פרויקט בינוי פינוי. הסוג הראשון הינם הדיירים, המעוניינים "לסחוט" את הקבלן כדי לזכות בהטבות שונות, בתמורה לחתימתם על הסכם בינוי פינוי. מדובר אמנם בקומץ של דיירים הפועל על פי שיטה זו, אולם, בעבר, בטרם אושר החוק, המתייחס לדיירים סרבניים, לא יכלו הקבלנים להתמודד אל מול דיירים אלה. כיום, בזכות חוק זה, על הדיירים הסרבנים להציג סיבה סבירה והגיונית באשר לסירובם, כדי שלא יידרשו בתשלום פיצויים עבור הדיירים המבקשים להשתתף בפרויקט בינוי פינוי. סיבה הגיונית, או סירוב סביר, שלא לקחת חלק בפרויקט, יכולים להיות מסיבות אישיות שונות, כמו העובדה שדייר מרותק למיטתו וכי פרויקט זה עלול להזיק לבריאותו. סיבה נוספת קשורה גם באי כדאיות כלכלית. למרות שמדובר בקבלתה של דירה ששווייה גבוה משוויה של הדירה הקודמת, ישנם דיירים המאמינים כי פרויקט בינוי פינוי איננו כדאי להם מבחינה כלכלית ולכן מסרבים לו. החוק איננו מגדיר באופן חד משמעי את הסיבות השונות, אולם מעצם קיומו דורש בדבר הוכחתן של סיבות סבירות.

הבעייתיות בחוק נגד דיירים סרבניים, במסגרתו של פרויקט בינוי פינוי

קיימות כמה בעיות העלולות לצוץ, במסגרתו של חוק זה. אמנם הוא מהווה גורם הרתעתי, אולם, עצם העובדה שאיננו מגדיר באופן חד משמעי את הסיבות הנחשבות כ"סירוב סביר" יכולה להביא לכדי מקרים רבים של התדיינויות מול בתי המשפט לצורך פסיקה בהתאם. ובכל זאת, ולמרות הבעייתיות שלו, מהווה החוק שלב נוסף בהבטחת הצלחתו של פרויקט בינוי פינוי ובאפשרות להציע לדיירים רבים ליהנות ממתחמי מגורים חדשים ומתאימים יותר.

שלח לחבר
 

החברה לחיזוק מבנים
טל':   089316129
פקס 089316128
כתובת: רח' פארן 4, יבנה.


משלוח דואר: ת.ד 719, מיקוד 76100 רחובות
e-mail: info@hizuk.co.il

 
בניית אתרים - סטפ נט בע''מ   |   קידום אתרים באינטרנט